Thông báo

Quay lại

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của Sở KHCN Hà Nội năm 2021

Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN của Sở KHCN Hà Nội năm 2021

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất và các biểu tổng hợp

Thời hạn: Trước ngày 12/5/2020

Nơi nhận: Phòng Quản lý nghiên cứu (phòng 220/C1) và bản mềm phiếu đề xuất, bảng tổng hợp gửi tới email: qlnc@hust.edu.vn

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây:

Công văn ; Phụ lục


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII