Thông báo

Quay lại

Phát huy vai trò công dân trong việc góp ý xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi)

Để góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên trí thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của sinh viên/cựu sinh viên cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). 

Để thể hiện vai trò, trách nhiệm của công dân, đặc biệt công dân “Bách khoa” trong việc góp ý kiến xây dựng Luật Giáo dục, các bạn sinh viên/ cựu sinh viên Bách khoa hãy dành thời gian đọc và góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) TẠI ĐÂY.

Cảm ơn các em nhiều!


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T06
18
Triển lãm và tổng kết Hội nghị sinh viên NCKH 2019-2020

Tin tức liên quan Tin tức liên quan