Thông báo

Lịch tiếp công dân của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong quý 3 và 4 năm 2021

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng vào ngày thứ 2 tuần cuối hàng tháng (trong quý 3 và 4 năm 2021 là ngày 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 27/12).

+ Thời gian: 14h30 – 16h30;

+ Địa điểm: phòng họp C2-211, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra - Pháp chế vào các ngày làm việc trong tuần, cụ thể: 

+ Thời gian: từ 9h00 đến 11h00 trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6;

+ Địa điểm: phòng C2-217, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Bách khoa Ngày trở về 2022