Thông báo

Quay lại

Chương trình chuyên đề "Phụ nữ và những điều chưa kể" dành riêng cho các bạn gái

Nội dung Chương trình:

  • Phụ nữ thời đại và những khủng hoảng thường gặp
  • Lắng nghe bản thân
  • Giải quyết các bế tắc thường nhật
  • Đừng bỏ qua những ước mơ thầm kín
  • Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống
  • Phong cách thanh lịch của phụ nữ hiện đại
  • Trả lời những thắc mắc của các bạn nữ

Các bạn NỮ SINH chú ý:

  • Đây là chương trình sinh hoạt công dân đặc biệt dành cho các bạn nữ sinh toàn Trường, do vậy đề nghị toàn bộ các bạn nữ sinh bố trí thời gian tham dự đầy đủ theo lịch như trên.
  • Buổi sinh hoạt sẽ được điểm danh để tính vào điểm rèn luyện Học kỳ II - năm học 2016-2017.

BAN TỔ CHỨC


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T09
20
Ngày hội tư vấn xét tuyển "Bách Khoa - Đường tới tương lai"