Thông báo

Quay lại

Thông báo: về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 

Nhu cầu bổ nhiệm, điều kiện và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm xem TẠI ĐÂY


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T05
29
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần XXX, nhiệm kỳ 2020-2025