Trang chủ > Tuyển sinh > Vừa học vừa làm > Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Thông tin tuyển sinh

Thời gian đào tạo       

  • Đại học VLVH: 4-5 năm
  • Liên thông từ cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2: Từ 1,5 đến 2 năm

Thời gian học: Các buổi tối trong tuần hoặc các ngày thứ 7, Chủ nhật cuối tuần

Miễn trừ học phần (Đối với thí sinh hệ văn bằng hai và liên thông)

Thí sinh có thể được xem xét miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo đã cấp bằng nếu học phần này có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ của học phần tương đương trong chương trình đào tạo sẽ theo học, và chỉ xét miễn trừ các học phần trong học kỳ 1. Các học phần được xem xét miễn trừ nếu có, sẽ do Khoa Viện Đào tạo quy định cụ thể tùy theo bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên dự tuyển

Điều kiện dự tuyển

Đại học VLVH: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên…) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên thông VLVH: Đã tốt nghiệp cao đẳng các trường cao đẳng, đại học đã có báo cáo tự đánh giá hoặc triển khai kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học văn bằng 2 VLVH: Đã tốt nghiệp đại học của các trường đại học đã có báo cáo tự đánh giá hoặc triển khai kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức tuyển sinh

Sơ tuyển - xét hồ sơ: Các thí sinh thuộc các đối tượng sau đây nếu đủ điều kiện sơ tuyển sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đại học vừa làm vừa học: Điểm sơ tuyển tính theo tổ hợp môn xét tuyển với ngành tương ứng ở lớp 10, 11, 12; Điểm xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Liên thông vừa làm vừa học: Điểm sơ tuyển tính theo điểm bình quân học toàn khóa cao đẳng. Văn bằng 2 vừa làm vừa học:Xét tuyển sau khi đã có bằng đại học thứ nhất.

Thi tuyển

(1) Đối với thí sinh dự tuyển đại học vừa làm vừa học cần tham dự hai bài thi bao gồm tư duy logic và tư duy ngôn ngữ. Thời gian cho bài thi tư duy logic là 120 phút và tư duy ngôn ngữ là 60 phút. (2) Đối với thí sinh liên thông đại học phải làm bài thi tích hợp với thời gian 150 phút bao gồm kiến thức liên quan đến toán cao cấp, cơ sở ngành và chuyên ngành. (3) Đối với thí sinh văn bằng hai VLVH không bắt buộc dự thi đầu vào.

Bổ túc kiến thức

Thí sinh dự tuyển liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH có ngành đã học và ngành dự tuyển trong cùng khối ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể được có thể được xem xét miễn các học phần bổ túc. Các trường hợp còn lại đều phải đạt các học phần bổ túc theo quy định của trường ĐHBK Hà Nội.

Các loại phí

Phí ôn tập kiến thức: Viện Đào tạo liên tục sẽ căn cứ theo nhu cầu của các thí sinh để phối hợp với các Viện đào tạo tổ chức ôn tập kiến thức trước khi thi tuyển sinh cho các thí sinh dự tuyển. Phí ôn tập dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi căn cứ vào số lượng thí sinh thực tế đăng ký.  

Phí học bổ túc kiến thức: Mức phí này được thu dựa trên số tín chỉ học phí quy định của từng học phần. Mức phí của một tín chỉ học phí sẽ được quyết định căn cứ vào số lượng thực tế của lớp bổ túc kiến thức và dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi để bảo đảm các khoản chi theo quy định.

Các cơ sở  liên kết đào tạo:

 

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN