Thông báo

Quay lại

Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 01/SKHCN-QLKH về việc đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019. Mời bạn đọc tải biểu mẫu (Bieu1-PĐXNVnam2019.doc).​

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T08
25
Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018