Sinh viên

Quay lại

Thông báo Danh sách sinh viên K61 nhận học bổng Báo Quân đội nhân dân năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K61 nhận học bổng của Báo Quân đội nhân dân. 
Danh sách chi tiết: xem tại đây
Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng vào 14h00 ngày 23/11/2016 tại Phòng 103- C1 (Bàn 3). 
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận học bổng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
21
Chương trình "Chủ nhật đỏ 2018"