Sinh viên

Quay lại

Thông báo Danh sách sinh viên K61 nhận học bổng Báo Quân đội nhân dân năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K61 nhận học bổng của Báo Quân đội nhân dân. 
Danh sách chi tiết: xem tại đây
Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng vào 14h00 ngày 23/11/2016 tại Phòng 103- C1 (Bàn 3). 
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận học bổng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường