Sinh viên

Quay lại

Giới thiệu về công tác sinh viên

Trường ĐHBK Hà Nội coi công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường. Ban Giám hiệu luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao về công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được học tập trong môi trường tốt nhất, được nghiên cứu khoa học, tu dưỡng và rèn luyện tác phong, đạo đức, tham gia các phong trào Thể thao - Văn hóa và các hoạt động xã hội khác.

Bên cạnh hệ thống các ban, phòng chức năng làm công tác chính trị, sinh viên đã xây dựng một số đơn vị thực hiện tốt chức năng hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm bồi dưỡng, phát triển kỹ năng xã hội cho sinh viên như: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Thể thao – Văn hóa, Trung tâm Phục vụ…

Từ năm học 2007 – 2008, Trường bắt đầu triển khai việc đào tạo theo học chế tín chỉ đối với hệ đại học chính quy, để kịp thời đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, Trường ĐHBK Hà Nội thường xuyên khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp về các mặt hoạt động, qua đó giúp Nhà trường điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo và công tác sinh viên.

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
22
Tọa đàm cùng Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới