CÁC CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH MỚI NHẤT CÁC CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH MỚI NHẤT

__________________
Số điện thoại 24/7 khẩn cấp cho phòng, chống dịch bệnh COVID-19:
1. BỘ Y TẾ: 1900 3228 hoặc 1900 9095
2. QUẬN HAI BÀ TRƯNG: Trung tâm Y tế 0243 971 3337
3. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI:
1. Ban Covid-19 036 985 5217
2. Trung tâm Y tế Bách khoa  024 3869 2400
3. Phòng Công tác Sinh viên  024 2215 3104