Cơ hội du học Cơ hội du học

Tài năng Kỹ thuật Hóa học

 

Cơ hội du học

Sinh viên có cơ hội nhận học bổng làm nghiên cứu tốt nghiệp 4 tháng ở các nước  Bỉ, Đức, Rumani, Tây Ban Nha, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan…

Sinh viên đạt kết quả học tập tốt có cơ hội nhận học bổng của Trường để chuyển tiếp học Thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu.