Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo

Đứng trước những thay đổi nhanh chóng đó, hiện nay ĐHBK Hà Nội đang triển khai Chương trình đào tạo (CTĐT) Thạc sĩ Khoa học/Kỹ thuật, Công nghệ thiết kế theo hai định hướng: Định hướng ứng dụng phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế; Định hướng nghiên cứu phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, hoạch định chính sách hoặc nghiên cứu phát triển và CTĐT Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ với định hướng ứng dụng.

Với hai chương trình đào tạo Thạc sĩ này, ĐHBK Hà Nội mang đến cơ hội và những lựa chọn linh hoạt hơn cho người học. Để tùy mục đích và định hướng nghề nghiệp trong tương lai mà người học có những lựa chọn phù hợp. Song song với các chương trình đào tạo tiên tiến đó, ĐHBK Hà Nội tạo điều kiện tối đa cho sinh viên đăng ký học thạc sĩ với chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư – Thạc sĩ với hai định hướng ở trên. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tài chính và học bổng dành cho sinh viên.

Theo đó, học viên trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường năm 2019 theo hình thức xét tuyển đạt các điều kiện sau sẽ được cấp học bổng:

* Học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí của CTĐT chuẩn)

- Tốt nghiệp chương trình đại học của Trường không quá 1 năm (tính đến thời điểm tuyển sinh); Kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên.

- Tác giả chính theo địa chỉ của Trường 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc tác giả chính 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.

* Học bổng bán phần (trị giá 50% học phí của CTĐT chuẩn)

- Tốt nghiệp chương trình đại học của Trường không quá 1 năm (tính đến thời điểm tuyển sinh; Kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ từ 2.8 đến cận 3.2.

- Là tác giả chính theo địa chỉ của Trường 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.

* Các trường hợp khác được xét cấp học bổng nếu trúng tuyển vào CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường theo hình thức xét tuyển.

- Tốt nghiệp đại học tại Trường không quá 3 năm (tính đến thời điểm tuyển sinh) và Kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên;

- Người học đã tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi tại trường khác không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh;

- Người học có quốc tịch nước ngoài.

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

STT Chương trình đào tạo Ngành Nội dung CTĐT
1 Kỹ thuật Cơ khí động lực Kỹ thuật Cơ khí động lực Xem chi tiết
2 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật cơ khí động lực Xem chi tiết
3 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Xem chi tiết
4 Quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý tài nguyên và môi trường Xem chi tiết
5 Công nghệ may Công nghệ dệt, may Xem chi tiết
6 Kỹ thuật dệt Công nghệ dệt, may Xem chi tiết
7 Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt Xem chi tiết
8 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Xem chi tiết
9 Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết
10 Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết
11 Hóa học Hóa học Xem chi tiết
12 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu Kỹ thuật hóa học Xem chi tiết
13 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học Xem chi tiết
14 Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Xem chi tiết
15 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Vật lý lý thuyết và vật lý toán Xem chi tiết
16 Khoa học và công nghê nano Vật lỹ kỹ thuật Xem chi tiết
17 Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật hạt nhân Xem chi tiết
18 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Xem chi tiết
19 Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Xem chi tiết
20 Toán-tin Toán-tin Xem chi tiết
21 Sư phạm kỹ thuật Lý luận và phương pháp dạy học Xem chi tiết
22 Môi trường cảm thụ đa phương tiện và tương tác Khoa học máy tính Xem chi tiết
23 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Xem chi tiết
24 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Xem chi tiết
25 Quản lý kỹ thuật - Công nghệ Quản lý công nghiệp Xem chi tiết

26

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

Xem chi tiết

27

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Xem chi tiết

28

Khoa học và kỹ thuật vật liệu(VL kim loại)

Khoa học vật liệu

Xem chi tiết

29

Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VK kim loại)

Kỹ thuật vật liệu

Xem chi tiết

30

Kỹ thuật Viễn thông

Kỹ thuật Viễn thông

Xem chi tiết

31

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật Điện tử

Xem chi tiết

32

Kỹ thuật Y sinh

Kỹ thuật Y sinh

Xem chi tiết

33

Mạng Internet vạn vật và Phương tiện số

Kỹ thuật máy tính

Xem chi tiết

34

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Xem chi tiết

35

Mạng máy tính và An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

36

KT phần mềm và Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

37

Khoa học dữ liệu

Khoa học máy tính

Xem chi tiết

38 Khoa học Vật liệu (VLĐT) Khoa học Vật liệu Xem chi tiết
39 Kinh tế học Kinh tế học Xem chi tiết
40 Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp Xem chi tiết