Trung tâm quản lý ký túc xá Trung tâm quản lý ký túc xá

I. CHỨC NĂNG

Tổ chức, quản lý toàn diện khu KTX sinh viên. Bố trí xếp ở sinh viên nội trú đúng đối tượng, số lượng, đảm bảo thu lệ phí lưu trú của sinh viên nộp về trường đúng qui định;

Đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú:

Điện, nước sinh hoạt, dịch vụ ăn uống.

An ninh trật tự, vệ sinh môi trường

Hoạt động thể thao và văn hoá tinh thần trong khu KTX.

  II.   NHIỆM VỤ

1. Xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Ban giám hiệu phê duyệt. Trên cơ sở đó, ban hành các nội qui cụ thể để quản lý điều hành KTX.

2. Quản lý sinh viên nội trú trong KTX, xét duyệt đơn sinh viên đủ điều kiện xếp ở KTX, xử lý không xếp ở nội trú những sinh viên vi phạm nội qui, qui chế KTX đã ban hành.

3. Quản lý và tổ chức các hoạt động trong KTX sinh viên:
- Cung cấp điện, nước đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập sinh viên nội trú KTX. 
- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả hợp lí, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

4. Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa nâng cấp nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng …Phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai các dự án trong KTX.

5. Chủ động và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thường xuyên sinh viên nội trú thực hiện nội qui KTX, giám sát thực hiện hợp đồng vệ sinh môi trường, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu nội trú KTX.

6. Phối hợp với Đoàn TN; Hội SV tạo điều kiện và tổ chức cho sinh viên nội trú tham gia các hoạt động thể thao văn hoá tại các sân chơi và nhà văn hoá trong KTX.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Giám đốc:

Giám đốc Trung tâm QL-KTX chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình hoạt động của Trung tâm trước Hiệu trưởng. Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu các giấy tờ có liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

Giám đốc:

 

 

ThS. Nguyễn Hữu Khôi
Địa chỉ: P101 – B9  - Văn phòng Trung tâm QL – KTX
Điện thoại:   043.869.2942 
Email: khoi.nguyenhuu@hust.edu.vn 

Phụ trách chung, tổ chức, quản lý sinh viên nội trú.

Phó Giám đốc:

 

CN. Vũ Văn Trường
Địa chỉ:     P101 – B9  - Văn phòng Trung tâm QL – KTX
Điện thoại:   043.869.2942               
Email:     truong.vuvan@hust.edu.vn

Phụ trách an ninh trật tự, sửa chữa nhỏ

2.  Văn phòng tổng hợp:  

Tổ trưởng: Đặng Thị Hương      

Văn thư

Kế toán 

Thủ quỹ, thủ kho    

Quản lý hộ khẩu  

Nhiệm vụ:

Tổ chức, xây dựng các qui định phục vụ công tác quản lý SV (mẫu đơn, văn bản).

Thực hiện thủ tục lưu trú, thu tiền lưu trú, chế độ chính sách, bồi thường, tiền phạt (nếu có).

Gửi giấy báo về gia đình SV, thông báo trên hệ thống loa KTX.

Phối hợp với phòng Công tác chính trị & CTSV trong công tác tuyên truyền và xử lý kỷ luật   sinh viên nội trú vi phạm nội quy, quy chế KTX

3. Tổ cán bộ quản lý SV các nhà:

Nhiệm vụ:

Bố trí xếp ở SV đúng đối tượng và đúng số lượng quy định.

Viết phiếu thu, thu tiền lệ phí ở của SV và nộp tiền về cho bộ phận tài chính văn phòng.

Theo dõi tạm trú, tạm vắng, duy trì đảm bảo an ninh trật tự.

Quản lý tài sản nhà được giao quản lý.

Phối hợp với TNXK, SV tích cực, xử lý các vụ việc trong phạm vi giải quyết.

4. Tiểu Ban  sửa chữa điện, nước, nề , mộc. 

Tổ trưởng:    Đoàn Văn Tuýnh     

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm quản lý chung hoạt động của trạm điện B7, các tủ điện, hệ thống giếng khoan, trạm bơm hoạt động ổn định.

Phối hợp với cán bộ quản lý các nhà thường xuyên kiểm tra điện, nước, nề, mộc và lên phương án sửa chữa kịp thời.

Bộ phận sửa chữa cùng cán bộ quản lý các nhà kiểm tra các hỏng hóc trong KTX( Cửa ra vào, cửa sổ, ổ cắm, công tắc...) để có kế hoạch sửa chữa thay thế trong dịp hè.

5. Tiểu Ban An ninh trật tự

Trưởng Tiểu ban : Nguyễn Quốc Hùng    

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch triển khai chỉ đạo các thành viên trong Tiểu ban ANTT. Phối hợp với CBQL các nhà tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, lập biên bản xử lý các vi phạm: Cư trú trái phép, đánh bài ăn tiền; uống rượu say gây rối trong KTX

Báo cáo với giám đốc các vụ việc phức tạp để kịp thời giải quyết xử lý. Phối hợp với Công an phường thường xuyên kiểm tra giải quyết dứt điểm các vụ việc,phát sinh phức tạp xảy ra trong KTX

6.Tiểu Ban trật tự nội vụ và vệ sinh môi trường:

Trưởng tiểu ban: Đặng Thị Hạnh             

Phụ trách:

Tổ chức giám sát bộ phận vệ sinh chung mặt bằng, hợp đồng công ty vệ sinh Hoàn mỹ, kiểm tra công tác vệ sinh các nhà, trật tự nội vụ trong phòng, hành lang, khu vực công cộng duy trì công tác vệ sinh chung trong KTX vào nề nếp thường xuyên.

Báo cáo cho Ban giám đốc Trung tâm kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục khâu vệ sinh mặt bằng các nhà còn tồn tại làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung trong KTX.

Tiểu ban chủ động phối hợp cùng CBQL các nhà thường xuyên kiểm tra theo định kỳ hàng tuần giữa các nhà trong KTX.