Phòng An ninh Phòng An ninh

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Phòng An ninh là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu Trưởng và Đảng uỷ các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trường. 
Phòng có nhiệm vụ: Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường,thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy.


II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG PHÒNG

1.  Trưởng phòng:

  • Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Nhà trường các hoạt động của đơn vị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Tham mưu cho Lãnh đạo trường triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tham mưu cho Trường đề ra các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ.

Quản lý nhân sự phòng, sắp xếp bộ máy và chỉ đạo làm việc đạt hiệu quả.

Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Đối ngoại với các cơ quan liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các tổ chức của Trường và Công an giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự. .

  • Quyền hạn:

Xử lý những vấn đề về nhân sự trong đơn vị thuộc thẩm quyền và tham mưu cho Trường xử lý những vấn đề về nhân sự trong cán bộ, công nhân viên và sinh viên

Lập biên bản giải quyết và xử lý các việc theo đúng pháp luật và nội quy, quy định của nhà Trường.

Được thừa lệnh ký một số giấy tờ:   

Lý lịch và trích ngang của sinh viên đi thực tập.

Giấy giới thiệu đi xác minh liên hệ công tác thuộc lĩnh vực bảo vệ.

Giấy ra/vào Trường, đồ vật , thiết bị, hàng sản xuất kinh doanh ra/vào Trường.

2.  Phó phòng.

  • Nhiệm vụ:

Giúp việc cho Trưởng phòng, tổ chức nắm bắt tình hình tham mưu cho Trưởng phòng và Ban Giam hiệu, chủ động đề xuất giải quyết các vụ việc lộn xộn. Chỉ đạo tổ tuần tra cach gác giữ gìn trật tự và bảo vệ tài sản.

Phân công hoặc uỷ nhiệm Tổ trưởng phân công, kiểm tra người làm việc ở các vị trí hàng ngày và các việc đột xuất (ngoài lịch tuần).

Giải quyết các vụ việc thuộc phạm vi được giao, ghi chép, thống kê báo cáo Trưởng phòng.

Tham gia Ban tư vấn của Trường do Trưởng phòng uỷ nhiệm.

  • Quyền hạn:

Ký thay Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng các việc thuộc lĩnh vực được giao.

3. Nhiệm vụ của tổ tuần tra canh gác.

Giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Trường và của cán bộ, sinh viên. Giữ gìn an toàn Nhà Trường. 
Nhiệm cụ cụ thể của các vị trí làm việc:

Người tuần tra canh gác hoặc chốt có nhiệm vụ:

Làm việc theo ca 24/24h hàng ngày, kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ tết… Phát hiện các sơ hở, kiến nghị biện pháp khắc phục. Giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn Nhà Trường.

Phục kích bắt kẻ gian, người phạm pháp, dẫn giải đến Công an phường.

Lập biên bản người vi phạm nội quy, kiến nghị biện pháp xử lý.

Bảo vệ hiện Trường các vụ việc xảy ra, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét.

Bảo vệ thi tuyển sinh, học kỳ, các hội nghị, hội thảo, đón khách quốc tế, văn nghệ, thể thao, …

Xung kích cứu chữa cháy.

Hỗ trợ người trông xe giải quyết các việc xảy ra.

Người trực cổng có nhiệm vụ:

Đóng và mở cổng đúng giờ theo quy định

Thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, hướng dẫn khách đến Trường liên hệ công tác.

Kiểm tra thiết bị, vật tư vào/ra khỏi Trường theo đúng quy định, bắt giữ kẻ trộm cắp.

Kiểm soát người, phương tiện ra khỏi Trường, ngăn chặn người vào Trường trái phép.

Giữ gìn trật tự vệ sinh khu vực cổng.

 Người trực ban có nhiệm vụ:

Thay mặt Lãnh đạo phòng kiểm tra các vị trí làm việc theo lịch phân công và điều động khi cần thiết để giải quyết mọi việc trong ca, bảo vệ an toàn Nhà Trường.

Lập biên bản và xử lý các vụ việc, nếu việc hệ trọng phải xin ý kiến Lãnh đạo phòng và Nhà Trường giải quyết theo đúng luật pháp và quy định của nhà Trường.

Ghi chép vào sổ trực ban đầy đủ và rõ ràng tình hình trong ca làm. Các việc chưa giải quyết xong phải bàn giao cho ca sau giải quyết tiếp. Báo cáo Lãnh đạo phòng tình hình trong ca làm việc.