Truy cập nội dung luôn

Thông tin Ứng viên GS/PGS

 

Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS

Hồ sơ ứng viên GS/PGS năm 2021
Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Hồ sơ ứng viên GS/PGS năm 2020


Tìm hiểu thêm

Các đơn vị nghiên cứu

 

Thông tin về các Viện, Trung tâm nghiên cứu. Phòng thí nghiệm.

Viện và Trung tâm Nghiên cứu
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VÀ ĐẦU TƯ TẬP TRUNG
PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU


Tìm hiểu thêm

Tạp chí Khoa học công nghệ  • Journal of Science and Technology Engineering and Technology for Sustainable Development
  • Journal of Science and Technology Smart Systems and Devices
  • Journal of Science and Technology - Technical Universities


Tìm hiểu thêm