Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 89

Thứ hai - 14/11/2016 20:40
1. Thiết kế và phát triển robot lau kính cho các bề mặt thẳng đứng Design and development of the cleaning robot for vertical glass surfaces Nguyễn Trường Thịnh – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh Trần Hành, Nguyễn Ngọc Phương – Trường Đại học Lạc Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 89

1. Thiết kế và phát triển robot lau kính cho các bề mặt thẳng đứng
Design and development of the cleaning robot for vertical glass surfaces
Nguyễn Trường Thịnh – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Trần Hành, Nguyễn Ngọc Phương – Trường Đại học Lạc Hồng

2. Phương pháp tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trờiđáp ứng các điều kiện môi trường
A maximum power point tracking approach for adapting changing environmental conditions
Trương Việt Anh – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Nguyễn Thanh Thuận – Trường CĐN Công nghệ cao Đồng An

3. Một phương pháp giải tích tiệm cận để phân tích ổn định bền vững cho hệ thống tuyến tính có thông số bất định
An asymptotic analytical method for checking robust stability of linear system with parameters uncertainty
Phạm Văn Minh, Hoàng Duy Khang -Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Nguyễn Thế Thắng-Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Điều khiển trượt thích nghi gián tiếp dùng mạng RBF
Indirect adaptive sliding mode control using RBF
Đồng Sĩ Thiên Châu, Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Đức Thành – Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

5. Xây dựng hệ điều khiển thiết bị bằng tiếng nói sử dụng nền tảng nhúng beagleboard
Development of a device controller using voice recognition based on Beagleboard embedded platform
Đào Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Lan Hương – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Thiết kế hệ thống quan trắc hình ảnh thời gian thực qua mạng di động 3G
Designing a Real-time Image Monitoring System over 3G Mobile Networks
Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Đức – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7. Anten vi dải đa băng tần dùng cho thiết bị di động
Multi-band microstrip antennas for mobile handsets
Trần Kim Thuấn – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
Phan Hồng Phương – Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

8. Phân tích các đặc trưng của lưu lượng IP qua mạng lõi thế hệ tiếp theo
Analysis of IP traffic characteristics over the next generation core network
Đào Ngọc Lâm, Lê Hữu Lập, Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

9. Phân tích tĩnh bài toán đàn hồi hai chiều bằng phương pháp không lưới galerkin (EFG)
A meshless (EFG) approach for analyzing two-dimensional elasticity problems
Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

10. Các sơ đồ giấu tin theo module trên vành đặc số 3
Hiding schemes based on modules over rings of characteristic 3
Nguyễn Hải Thanh – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Mạnh Thắng – Công ty Thông tin di động – VMS

11. Nghiên cứu công nghệ phân tách các phần tử có tính điện dẫn khác nhau bằng kỹ thuật cao áp tĩnh điện
Studying the technology for separating elements with different electrical conductivities using HV electrostatic technique
Nguyễn Đình Thắng, Đinh Quốc Trí – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

12. Đề xuất phương trình đường cong ứng suất-biến dạng cho hợp kim ma giê AZ31B tại các nhiệt độ cao
Proposed stress-strain curve equation for magnesium alloy sheet (AZ31B) at elevated temperatures
Nguyễn Đức Toàna, Nguyễn Duy Thanhb, Nguyễn Tiến Đônga, Nguyễn Thị Hồng Minha, Bành Tiến Longa
a Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
b Phòng quản lý kỹ thuật, Văn phòng Bộ Nội vụ

13. Nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng hấp thụ Cu2ZnSnS4 (CZTS) ứng dụng trong pin mặt trời màng mỏng
Investigation on fabrication and properties of Cu2ZnSnS4 absorber layers applied in thin film solar cells
Phạm Phi Hùng, Vũ Đức Giang, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Tuyết Nga – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

14. Nghiên cứu các hiệu ứng nhiệt của vi ba lên cơ thể sống
Study of thermal effects of microwave on living tissue
Mai Hữu Thuấn,Nguyễn Trường Luyện, Nguyễn Trọng Ánh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Trọng Lưu – Bệnh viện TƯ Quân đội

15. Đánh giá tình trạng ô nhiễm kim loại nặng tại làng nghề tái chế chì Đông Mai, Văn Lâm, Hưng Yên bằng phương pháp quan trắc từ học
Assessment of air pollution situation caused by heavy metals in Pb-recycling trade – Dong Mai villages, Van Lam distric, Hung Yen province by enviroment magnetism
Đào Thị Thủy Nguyệt, Lê Thành Huy, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

16. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ bền đường may mũ giày bảo vệ cho lao động ngành thép
The influence of some technological parameters on seam strength of protective footwear uppers for steel industry workers
Bùi Văn Huấn – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

17. Ảnh hưởng của sức căng sợi trong quá trình quấn ống đến độ cứng búp sợi quấn chéo hình côn
Study on influences of yarn tension on hardness of conical bobbin in the winding process.
Giần Thị Thu Hường, Trần Minh Nam – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

18. Tổng hợp polyme aluminosilicat từ cao lanh và dung dịch Na2SiO3
Synthesis of aluminosilicate polymer from kaolin and Na2SiO3 solution
La Thế Vinh – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

19. Hoạt tính ức chế NF-κB của hợp chất kuwanon S phân lập từ lá dâu tằm
NF-κB inhibitory effect of kuwanon S isolated from morus alba
Phùng Thị Xuân Bìnha,b, Nguyễn Minh Châuc, Hoàng Thanh Hươngb, Trần Thượng Quảngd, Châu Văn Minha, Nguyễn Tiến Đạta
a Viện Hoá sinh biển, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
b Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
c Công ty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn;  d Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

20. Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình làm khan ethanol bằng sàng phân tử
Simulation and optimization of ethanol dehydration process using molecular sieve
Phan Thị Nhàn, Vũ Đình Tiến – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

21. Khảo sát khả năng hấp phụ và biến đổi tính chất của -chitin (phân lập từ mai mực) trong môi trường kiềm
Study on the absorption behaviors and properties changes of β-chitin in alkali environment
Vương Ngọc Chính1, Huỳnh Thị Thùy Trang Thanh1, Trần Thượng Quảng2, Tống Thanh Danh1
1 Trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

22. Ảnh hưởng của điều kiện phản ứng tới khả năng làm việc của xúc tác Co/γ-Al2O3 trong quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng
Effect of reaction conditions on working performance of Co/γ-Al2O3 for Fischer-Tropsch synthesis to produce liquid fuels
Đỗ Thị Thanh Hà – Trường Đại học Xây dựng
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Quang Vũ, Nguyễn Thị Thu Hiền,
Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hồng Liên – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

23. Nghiên cứu khả năng loại bỏ ảnh hưởng polyatom theo nguyên lý phân biệt động năng trong phân tích kim loại nặng bằng phương pháp ICP-MS
Study on capability of removing polyatom interferences by kinetic energy discrimination principle in heavy metals analysis by ICP-MS method
Trương Thị Hồng Hạnh, Bùi Đặng Thanh – Trung tâm Quan trắc – Phân tích Môi trường biển Hải Quân
Trần Thị Thúy – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

24. Phân lập nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp cellulase cao
Screening of high cellulase producing fungi
Phùng Thị Thủy, Hoàng Lan, Trần Thị Truyền, Nguyễn Lan Hương, Tô Kim Anh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

25. Thu nhận và khảo sát hoạt tính sinh học của mannoooligosaccharit cao độ từ bã cơm dừa
Production and bioactivities research of high-purity mannooligosaccharides from residual copra pulp
Đỗ Biên Cương, Lê Thị Huyền, Đặng Thị Thu- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
Hoàng Thị Loan -Viện Đại học Mở Hà Nội
Vũ Kim Dung – Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

26. Kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng tiếp cận hệ thống
Skill to write teaching objective with systematic approach
Lê Thị Quỳnh Trang – Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

27. Nghịch lý trong việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tp. Hồ Chí Minh: cung thừa – cầu thừa
Paradox in the use high – quality human resources in HCM city: excess supply – excess demand
Nguyễn Thiện Duy – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Vân – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây