Danh mục đề tài cấp cơ sở phân cấp năm 2017

Thứ ba - 31/10/2017 19:52
Đề tài cấp cơ sở phân cấp năm 2017

Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở phân cấp năm 2017

TT

Tên đề tài

Tên chủ nhiệm

Đơn vị

Mã số

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng các tham số công nghệ trong quá trình sấy xoài cắt lát tới độ co ngót – biến dạng của sản phẩm

Phạm Thanh Hương

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-001

 1.  

Nghiên cứu công nghệ sấy quả bơ bằng năng lượng vi sóng

Phan Minh Thụy

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-002

 1.  

Hoàn thiện quy trình sản xuất giá đỗ xanh và thiết kế máy làm giá đỗ tự động quy mô vừa và nhỏ.

 

Phạm Ngọc Hưng

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-003

 1.  

Nghiên cứu điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp để chế biến dịch đường nhằm ứng dụng sản xuất đồ uống lên men

Nguyễn Trường Giang

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-004

 1.  

Thăm dò khả năng sử dụng hạt nano sắt ôxit để xử lý nước ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật

Đặng Minh Hiếu

 

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-005

 1.  

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích kết hợp đa công cụ (multi-tool approach) trong đánh giá mức độ chấp nhận thực phẩm của trẻ em

Từ Việt Phú

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-006

 1.  

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp protease hoạt lực cao trong quá trình lên men chượp mắm Cát Hải.

Nguyễn Thanh Hằng

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-007

 1.  

Nghiên cứu quá trình lên men lỏng nấm dược liệu Cordyceps militaris thu sinh khối có hoạt tính cordycepin và adenosine cao và sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng

Khuất Hữu Thanh

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-008

 1.  

Xây dựng bộ sưu tập xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp hệ enzyme cellulase ứng dụng trong phân bón

Nguyễn Liêu Ba

Viện CNSH-CNTP

T2017-PC-009

 1.  

Nghiên cứu phát triển công nghệ chiết xuất tinh dầu gừng từ nguồn Gừng gió Tam Đảo

Nguyễn Trung Dũng

Viện INAPRO

T2017-PC-010

 1.  

Nghiên cứu xác định “Tiềm năng mê tan sinh hoá BMP” của chất thải bã dong riềng tại làng nghề Dương Liễu nhằm thăm dò khả năng xử lý yếm khí thu hồi khí sinh học

Nguyễn Phạm Hồng Liên

Viện KH&CN Môi trường

T2017-PC-011

 1.  

Bước đầu nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải chăn nuôi sử dụng than sinh học biochar làm từ phụ phẩm nông nghiệp

Vũ Ngọc Thuỷ

Viện KH&CN Môi trường

T2017-PC-012

 1.  

Nghiên cứu áp dụng công nghệ lấy mẫu thụ động  (Chemcatcher) cho quan trắc một số kim loại trong nước mặt

Tôn Thu Giang

Viện KH&CN Môi trường

T2017-PC-013

 1.  

Nghiên cứu quy trình nuôi tảo xoắn Spirulina bằng nước thải với chi phí thấp, nhằm tận dụng các chất dinh dưỡng trong nước thải và tái sử dụng nguồn nước

Nguyễn Thuý Nga

Viện KH&CN Môi trường

T2017-PC-014

 1.  

Nghiên cứu các dạng tồn tại và mối nguy hại của một số kim loại nặng trong nước và trầm tích của hệ thống sông nội đô Hà Nội

Văn Diệu Anh

Viện KH&CN Môi trường

T2017-PC-015

 1.  

Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng gắn với di sản phục vụ khai thác tài nguyên cho ngành Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam

Phan Thị Phương Thảo

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-016

 1.  

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano-bạc trên chất mang nanocellulose,  định hướng làm vật liệu kháng khuẩn

Nguyễn Trung Thành

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-017

 1.  

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu khung hữu cơ – kim loại thế hệ mới (ZIF-67)

Lê Văn Dương

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-018

 1.  

Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch điện hóa không đánh dấu sử dụng kháng thể IgY chiết xuất trực tiếp từ trứng gà làm phần tử dò ứng dụng trong phát hiện nhanh virus gây bệnh

Trần Thị Luyến

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-019

 1.  

Nghiên cứu động học và mô hình hóa quá trình chiết một số hợp chất thiên nhiên (sả, gừng) làm cơ sở cho thiết kế chuyển quy mô sang công nghiệp

Nguyễn Đặng Bình Thành

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-020

 1.  

Nghiên cứu điều chế hydrotanxit Mg-Ni-Al xúc tác cho phản ứng trans este mỡ cá nhằm thu được omega

Giang Thị Phương Ly

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-021

 1.  

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu nanocomposit xốp Au/MOx/Cacbon (M = Mn, Co, Ni) từ vỏ trấu và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO tại nhiệt độ thấp

Lương Xuân Điển

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-022

 1.  

Nghiên cứu phân lập hợp chất mangiferin từ lá cây Xoài

(Mangifera indica L.) của Việt Nam

Lê Huyền Trâm

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-023

 1.  

Nghiên cứu phát triển phương pháp sắc ký lỏng ghép nối với detector khối phổ kế hai tầng (LC-MS/MS) xác định các chất diệt cỏ họ glyphosate trong mẫu sinh học và môi trường

Chu Đình Bính

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-024

 1.  

Nghiên cứu và tối ưu hóa phản ứng dẫn xuất axetyl hóa ứng dụng phân tích các hợp chất phenol trong mẫu sinh học bằng phương pháp sắc ký khí detector bắt điện tử (GC-ECD)

Vũ Thị Hồng Ân

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-025

 1.  

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của xúc tác ngâm tẩm chất lỏng ion trên chất mang rắn (SILP) và nano Au trên chất mang khác nhau cho phản ứng hydroformyl hóa etylen

Trương Dực Đức

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-026

 1.  

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính màng xúc tác Nano TiO2 và Nano TiO2 – AC (than hoạt tính) trong việc khử màu thuốc nhuộm Methyl Orange

Nguyễn Trung Hiếu

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-027

 1.  

Nghiên cứu đặc tính lý hóa bề mặt của vật liệu cao su tự nhiên epoxy hóa và cao su tự nhiên epoxy hóa có gia cường silica

Nguyễn Thu Hà

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-028

 1.  

Nghiên cứu chế tạo tấm các-tông chống cháy từ bột xenluloza tẩy trắng gỗ cứng

Nguyễn Hoàng Chung

Viện Kỹ thuật Hóa học

T2017-PC-029

 1. 1

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu nano tổ hợp trên cơ sở ôxít sắt, ôxít titan và bạc Fe3O4@TiO2@Ag, định hướng ứng dụng trong xúc tác môi trường

Vũ Ngọc Phan

Viện AIST

T2017-PC-030

 1. 2

Nghiên cứu hiện tượng sự tăng cường hiệu ứng bề mặt của các cấu trúc nano kim loại bằng mô phỏng và thực nghiệm

Đoàn Quảng Trị

Viện AIST

T2017-PC-031

 1. 3

Nghiên cứu cảm biến sinh học cholesterol không enzyme trên cơ sở vật liệu thanh nano ZnO

Hoàng Lan

Viện AIST

T2017-PC-032

 1. 4

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Mg(Sr)Al2O4 pha tạp Eu, Cr và Mn

Nguyễn Duy Hùng

Viện AIST

T2017-PC-033

 1.  

Nghiên cứu chuyển mạch quang học trong các linh kiện quang tử phi tuyến kích thước micromet bằng phương pháp tính toán mô phỏng

Nguyễn Việt Hưng

Viện ICSE

T2017-PC-034

 1.  

Nghiên cứu tính toán động học và trao đổi nhiệt dòng hai pha trong kênh dẫn đứng mô phỏng cấu trúc tải nhiệt thanh nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân sử dụng chương trình mã nguồn mở OpenFOAM

Nguyễn Văn Thái

Viện Kỹ thuật Hạt nhân & Vật lý Môi trường

T2017-PC-035

 1.  

Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra bề dày vật liệu.

Mai Đình Thủy

Viện Kỹ thuật Hạt nhân & Vật lý Môi trường

T2017-PC-036

 1.  

Nghiên cứu mô hình hóa các mặt cong (surfaces)  áp dụng trong thiết kế cơ khí.

Ths.Nguyễn Thu Hương

BM: Hình họa

Viện Cơ khí

T2017-PC-037

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng của phần mềm Cad/Cam nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu và vẽ hình không gian vật thể trong giảng dạy đồ họa kĩ thuật.

Ths.Trần Hoàng Anh

BM: Hình họa

Viện Cơ khí

T2017-PC-038

 1.  

Nghiên cứu dao động của kết cấu vỏ composite bậc đối xứng trục nằm trên nền đàn hồi thuần nhất và không thuần nhất.

Lê Thị Bích Nam

Viện Cơ khí

T2017-PC-039

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy in 3d sử dụng nguồn sáng số dlp

 

Nguyễn Thành Nhân

 

Viện Cơ khí

T2017-PC-040

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mài mẫu tự động nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên sâu ngành công nghệ Hàn.

Trần Lâm

BM: Hàn & CNKL

Viện Cơ khí

T2017-PC-041

 1.  

Xây dựng hệ thống đo kích thước biên dạng 2D trên hệ hiển vi

Hoàng Hồng Hải

BM: Cơ điện tử

Viện Cơ khí

T2017-PC-042

 1.  

Nghiên cứu đặc tính ma sát tiếp xúc bề mặt theo ASTM của một số dầu bôi trơn

Trần Đức Toàn

BM: Máy & Ma sát học

Viện Cơ khí

T2017-PC-043

 1.  

Ứng dụng phương pháp số để mô phỏng và đánh giá độ ổn định tâm trục khi thay đổi các thông số tải trọng ngoài của ổ thủy động

Lê Đức Độ

BM: Máy & Ma sát học

Viện Cơ khí

T2017-PC-044

 1.  

Nghiên cứu hệ thống chặn phôi và làm kín chất lỏng cao áp trong công nghệ dập thủy tĩnh phôi tấm nhằm tối ưu dòng chảy kim loại vào lòng cối

Nguyễn Thị Thu

BM: Gia công Áp lực

Viện Cơ khí

T2017-PC-045

 1.  

Thiết kế tích hợp hệ thống giảm chấn động lực và thu năng lượng dao động

Nguyễn Văn Quyền

BM: Cơ ứng dụng

Viện Cơ khí

T2017-PC-046

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số hình học của cấu trúc đệm lót trong ổ khí động đàn hồi tới khả năng làm việc của hệ trục-ổ

Nguyễn Minh Quân

BM: Cơ sở thiết kế máy & Robot

Viện Cơ khí

T2017-PC-047

 1.  

Nghiên cứu, ứng dụng kĩ thuật điều biến pha cho thiết bị đo dịch chuyển chính xác sử dụng giao thoa kế laser.

Vũ Thanh Tùng

BM: Cơ khí chính xác & Quang Học

Viện Cơ khí

T2017-PC-048

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số công nghệ đến tính dị hướng của ma sát bề mặt

Nguyễn Thùy Dương

BM: Máy & Ma sát học

Viện Cơ khí

T2017-PC-049

 1.  

Nghiên cứu chế tạo các mẫu vật liệu cấu trúc micro/nano kim loại sắp xếp trật tự bằng phƣơng pháp kết hợp giữa in hóa chất nano và tách lớp mạ bề
mặt

Trương Đức Phức

BM: Công nghệ chế tạo máy

Viện Cơ khí

T2017-PC-050

 1.  

Nghiên cứu thiết kế điều khiển hệ thống túi khí

Trần Trọng Đạt

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-051

 1.  

Nghiên cứu giảm lắc cho tàu chở khách cỡ nhỏ bằng phương pháp sử dụng ky

Ngô Văn Hệ

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-052

 1.  

Nghiên cứu đánh giá độ bền khung xe sơ mi rơ moóc lắp ráp tại Việt Nam

Trương Đặng Việt Thắng

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-053

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron trong điều khiển hệ thống ổn định hướng chuyển động của tàu container

Hoàng Công Liêm 

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-054

 1.  

Nghiên cứu khả năng hiện thực đặc tính tỷ lệ của van điều khiển tỷ lệ điện thủy bằng phương pháp tùy biến độ rộng xung điều khiển

Đỗ Viết Long

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-055

 1.  

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ xúc tác ba thành phần cho động cơ xe máy sử dụng hệ xúc tác CuO-MnO

Nguyễn Duy Tiến

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-056

 1.  

Nghiên cứu thiết kế mô hình máy bay trực thăng không người lái ứng dụng phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

Hoàng Thị Kim Dung

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-057

 1.  

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mô hình máy bay trực thăng không người lái ứng dụng phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

Lê Thị Tuyết Nhung

Viện Cơ khí Động lực

T2017-PC-058

 1.  

Phương pháp chỉnh định hệ thống điều khiển quá trình nhiệt bất định trong khoảng định trước.

NCS Đỗ Cao Trung

Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

T2017-PC-059

 1.  

Xây dựng mô hình và  nghiên cứu phương pháp chỉnh định bộ điều khiển chống “rung giật” cho các đối tượng công nghiệp.

NCS Cao Đại Thắng

Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

T2017-PC-060

 1.  

Nghiên cứu xác định nhiệt độ tự bắt cháy của hỗn hợp bột than anthracite và than sub-bituminous

Trịnh Viết Thiệu

 

Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

T2017-PC-061

 1.  

Nghiên cứu mô phỏng sấy phun sữa bằng bộ công cụ CFD

Trần Thị Thu Hằng

Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

T2017-PC-062

 1.  

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị khí hoá liên tục công suất 20 kW nhiệt

Lê Đức Dũng

Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

T2017-PC-063

 1.  

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc tính của màng cứng ZrN được phủ trên thép SKD11 bằng phương pháp hồ quang catôt plasma

Trịnh Văn Trung

Viện KH&KT Vật liệu

T2017-PC-064

 1.  

Nghiên cứu chế tạo lớp màng cacbon giả kim cương (DLC) trên nền thép không gỉ 316L bằng kỹ thuật phún xạ định hướng ứng dụng làm vật liệu y sinh

Đỗ Thành Dũng

Viện KH&KT Vật liệu

T2017-PC-065

 1.  

Tổng hợp vật liệu compozit nền đồng cốt hạt Al2O3 kích thước nanomet

Lê Minh Hải

Viện KH&KT Vật liệu

T2017-PC-066

 1.  

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nhiệt điện hệ Cu-Bi-S bằng phương pháp nghiền cơ học kết hợp với xử lý nhiệt

Dương Ngọc Bình

Viện KH&KT Vật liệu

T2017-PC-067

 1.  

Nghiệm tiệm cận hầu tuần hoàn của phương trình vi phân đạo hàm riêng tuần hoàn

TS Bùi Xuân Diệu

TUD và TH

T2017-PC-068

 1.  

Kết hợp mô hình thống kê và mô hình đa tác tử trong điều khiển tín hiệu giao thông

Ng Thị Ngọc Anh

TUD và TH

T2017-PC-069

 1.  

Tối ưu cấu trúc trong cơ học chất lỏng với dòng chảy Navier-Stokes

Tạ Thị Thanh Mai

TUD và TH

T2017-PC-070

 1.  

Phương pháp ánh xạ nghiệm cho bài toán cân bằng

ThS Trịnh Ngọc Hải

TUD và TH

T2017-PC-071

 1.  

Sự tồn tại và ổn định của nghiệm tuần hoàn của một số lớp phương trình động lực học

ThS Trần Thị Kim Oanh

TUD và TH

T2017-PC-072

 1.  

Điều kiện cực trị bậc hai và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình elliptic nửa tuyến tính và phương trình Navier-Stokes-Voigt thủy khí

ThS Nguyễn Hải Sơn

TUD và TH

T2017-PC-073

 1.  

Thuật toán giải bài toán chọn nhà cung cấp trong lĩnh vực thuê ngoài đa dịch vụ

ThS Phạm Thị Hoài

TUD và TH

T2017-PC-074

 1.  

Hiệu suất hầu chắc chắn của thuật toán xấp xỉ đối với một số bài toán tối ưu về cây con của đồ thị

Trần Vĩnh Đức

Viện CNTT&TT

T2017-PC-075

 1.  

Xây dựng bộ tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc

Lê Xuân Thành

Viện CNTT&TT

T2017-PC-076

 1.  

Tối ưu hóa năng lượng trong dịch vụ luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

Nguyễn Hữu Đức

Viện CNTT&TT

T2017-PC-077

 1.  

Dịch máy Anh – Việt sử dụng các kĩ thuật học sâu tiên tiến

Trần Việt Trung

Viện CNTT&TT

T2017-PC-078

 1.  

Nghiên cứu về các hình thức tấn công và các giải pháp phòng tránh trên mạng cảm biến không dây

Trần Hoàng Hải

Viện CNTT&TT

T2017-PC-079

 1.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phát hiện chứng loạn nhịp tim rung tâm nhĩ sử dụng phương pháp học sâu

Nguyễn Hồng Quang

Viện CNTT&TT

T2017-PC-080

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ tương quan môi trường tới việc lựa chọn thuật toán định tuyến có nén trong mạng cảm biến không dây

Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện CNTT&TT

T2017-PC-081

 1.  

Enhanced path planning method for autonomous vehicle

Đỗ Quốc Huy

Viện CNTT&TT

T2017-PC-082

 1.  

Biểu diễn và nhận dạng hành động người dựa trên thông tin đa góc nhìn

Nguyễn Thị Oanh

Viện CNTT&TT

T2017-PC-083

 1.  

Các kĩ thuật trợ giúp ra quyết định và tri thức suy diễn chuyên gia trong các bài toán ứng dụng thực tiễn

Phạm Văn Hải

Viện CNTT&TT

T2017-PC-084

 1.  

Khai thác tri thức tiên nghiệm trong mô hình học máy thống kê cho dữ liệu lớn

Ngô Văn Linh

Viện CNTT&TT

T2017-PC-085

 1.  

Nghiên cứu nâng cao tính ổn định kích thước trong sản xuất các sản phẩm dệt kim trên máy dệt bán tự động.

Đào Anh Tuấn

Viện Dệt may - Da giầy và TT. Bộ Môn: CN dệt

T2017-PC-086

 1.  

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất kéo giãn (độ co giãn, độ bền đứt và độ giãn đứt) của chỉ may trước và sau khi may.

Nguyễn Minh Tuấn

Viện Dệt may - Da giầy và TT. Bộ Môn: CN dệt

T2017-PC-087

 1.  

Nghiên cứu lựa chọn một số biến thể của kỹ thuật đan nong mốt ứng dụng thiết kế túi xách thời trang.

Lê Khánh Trang

Viện Dệt may - Da giầy và TT. Bộ Môn: CN May & TT

T2017-PC-088

 1.  

Nghiên cứu hoàn thiện kết cấu và lựa chọn vật liệu của sản phẩm áo khoác chống nắng
cho phụ nữ trung lưu Hà Nội.

Ngô Thị Quỳnh Chi

Viện Dệt may - Da giầy và TT. Bộ Môn: CN May & TT

T2017-PC-089

 1.  

Nghiên cứu sử dụng saponin được chiết tách từ quả bồ hòn làm chất giặt tẩy sinh thái cho vải bông dệt thoi

Ngô Hà Thanh

Viện Dệt may - Da giầy và TT. Bộ Môn: Vật liệu và CN hóa dệt

T2017-PC-090

 1.  

Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ in kỹ thuật số trên các sản phẩm may đơn chiếc từ chất liệu cotton và cotton pha phục vụ tạo mẫu thời trang cá nhân tại Việt Nam.

Đoàn Anh Vũ

Viện Dệt may - Da giầy và TT. Bộ Môn: Vật liệu và CN hóa dệt

T2017-PC-091

 1.  

Nghiên cứu hiện tượng quá độ điện từ trong hệ thống cáp truyền tải có cấu trúc hỗn hợp.

Phạm Thành Chung

Viện Điện

T2017-PC-092

 1.  

Ứng dụng mô hình tối ưu hai lớp để tối đa hóa lợi nhuận của đơn vị bán lẻ điện năng có sử dụng chương trình điều khiển nhu cầu phụ tải trong thị trường điện có các nhà máy

Phạm Năng Văn

Viện Điện

T2017-PC-093

 1.  

Nghiên cứu các biện pháp cân bằng pha ở lưới điện phân phối làm việc ở chế  độ không đối xứng.

Nguyễn Quốc Minh

Viện Điện

T2017-PC-094

 1.  

Xây dựng công cụ phân tích, đánh giá hiện tượng cộng hưởng tần số dưới đồng bộ sử dụng phần mềm MATLAB

Trương Ngọc Minh

Viện Điện

T2017-PC-095

 1.  

Nghiên cứu và ứng dụng  mạng neuron nhân tạo đế  mô hình hóa tháp chưng cất và điều khiển nhiệt độ đầu ra của tháp sử dụng bộ điều khiển MPC 

Đinh Thị Lan Anh

Viện Điện

T2017-PC-096

 1.  

Chẩn đoán lỗi kết hợp điều khiển dự báo cho Robot

Cao Thành Trung

Viện Điện

T2017-PC-097

 1.  

Ứng dụng điều khiển logic trong thiết kế hệ thống an toàn (điều khiển cảnh báo) trên giàn khoan BK 16 lấy dầu từ mỏ Bạch Hổ

Phan Thị Huyền Châu

Viện Điện

T2017-PC-098

 1.  

Nghiên cứu phát triển thuật toán phân vùng ảnh trong y tế dựa trên phương pháp tập mức

Trần Thị Thảo

Viện Điện

T2017-PC-099

 1.  

Nghiên cứu các phương pháp mô phỏng số cho bộ lọc tương tự cao tần

Nguyễn Thị Huế

Viện Điện

T2017-PC-100

 1.  

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp (LSPMSM)

Triệu Việt Linh

Viện Điện

T2017-PC-101

 1.  

Nghiên cứu phân bố nhiệt của Máy biến áp khô sử dụng lõi thép vô định hình có tính đến thay đổi các thông số của vật liệu epoxy

Phạm Hồng Hải

Viện Điện

T2017-PC-102

 1.  

Tính toán dung lượng tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị dự trữ năng lượng dựa trên mô hình phân tích tổng lượng bức xạ hàng năm.

Nguyễn Thị Hoài Thu

Viện Điện

T2017-PC-103

 1.  

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa cho lồng ấp trẻ sơ sinh

Nguyễn Thu Hà

Viện Điện

T2017-PC-104

 1.  

Điều khiển dự báo thích nghi – bền vững cho các phương tiện chuyển động

Đào Phương Nam

Viện Điện

T2017-PC-105

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế điều khiển hệ truyền động nhiều khâu quán tính có xét đến tương hỗ

Đỗ Trọng Hiếu

Viện Điện

T2017-PC-106

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp máy điện từ thông dọc trục, kích thích vĩnh cửu (AFPM) vào hệ thống tích trữ năng lượng dùng bánh đà (FESS)

Đỗ Mạnh Cường

Viện Điện

T2017-PC-107

 1.  

Một số biện pháp nâng cao độ tin cây của mạng không dây. Ứng dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng công nghiệp

Lê Minh Thùy

Viện Điện

T2017-PC-108

 1.  

Nâng cao chất lượng điều khiển cho bộ nghịch lưu nối lưới trong hệ phát điện phân tán

Vũ Hoàng Phương

Viện Điện

T2017-PC-109

 1.  

Nghiên cứu, phát triển phương pháp không xâm lấn đo chỉ số đường huyết của người.

Đào Việt Hùng

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-110

 1.  

Xây dựng mô hình xác định trọng tâm cơ thể người ứng dụng trong đánh giá trạng thái mất thăng bằng của cơ thể

Hoàng Quang Huy

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-111

 1.  

Nghiên cứu và khảo sát trường điện từ trong môi trường thuần siêu vật liệu lí thuyết

Hồ Mạnh Linh

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-112

 1.  

Nghiên cứu thuật toán ước lượng hướng sóng tới của tín hiệu băng rộng trong hệ thống vô tuyến tìm phương tiên tiến

Hán Trọng Thanh

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-113

 1.  

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống đeo người có khả năng phát hiện ngã ở người và tìm kiếm sự giúp đỡ từ xa

Phạm Phúc Ngọc

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-114

 1.  

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng của hệ thống RFID trong các điều kiện kênh truyền không lý tưởng

Phan Xuân Vũ

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-115

 1.  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mã hóa trên mô hình kênh có ảnh hưởng của tương quan không gian khi có tín hiệu truyền thẳng LOS cho các mạng thông tin di động băng rộng

Nguyễn Thu Nga

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-116

 1.  

Nghiên cứu, phát triển thuật toán mù dùng trong ước lượng kênh truyền mạng thông tin di động 5G.

TS.Vương Hoàng Nam

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-117

 1.  

Thiết kế chế tạo hệ thống đo trở kháng mô sinh học giá rẻ ghép nối máy tính

Nguyễn Phan Kiên

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-118

 1.  

Truyền tải thích ứng video qua giao thức HTTP 2.0 sử dụng đặc điểm máy chủ đẩy

Nguyễn Thị Kim Thoa

Viện Điện tử - Viễn thông

T2017-PC-119

 1.  

Điều khiển điện hệ thống đèn LED mô phỏng ánh sáng ngoài trời cho những tòa nhà, khách sạn thiếu ánh sáng

Nguyễn Khắc Hiếu

Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

T2017-PC-120

 1.  

Nghiên cứu thiết kế điều khiển năng lượng ô tô điện

Bùi Đăng Quang

Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

T2017-PC-121

 1.  

Nghiên cứu phát triển thuật toán phân tích và xử lý tín hiệu trong hồi sức tim phổi

Phạm Văn Trường

Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

T2017-PC-122

 1.  

Nâng cao độ chính xác của bài toán tái định danh người trong mạng camera sử dụng nhiều quan sát

PGS.Lê Thị Lan

Viện MICA

T2017-PC-123

 1.  

Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị người dùng dựa trên kết hợp thông tin cảm biến beacon, WiFi và từ trường cho ứng dụng điều khiển thiết bị gia dụng từ điện thoại thông minh

Nguyễn Việt Tùng

Viện MICA

T2017-PC-124

 1.  

Nhận dạng hoạt động bất thường của người từ chuỗi hình ảnh sử dụng mạng neuron tích chập (ConvNet)

Trần Thị Thanh Hải

Viện MICA

T2017-PC-125

 1.  

Đo lường và kiểm soát môi trường vi khí hậu của trang trại chăn nuôi

Nguyễn Tiến Cương

Viện VJIIST

T2017-PC-126

 1.  

Tính toán các tham số cộng hưởng từ hạt nhân của kim loại chuyển tiếp ở trạng thái rắn của vật liệu chức năng vô cơ từ nguyên lý ban đầu.

Nguyễn Thị Thương

Viện VLKT

T2017-PC-127

 1.  

Cấu trúc và tính chất điện tử của vật liệu 2 chiều cácbon nitơ dạng grafít g-C4N3

Phạm Nam Phong

Viện VLKT

T2017-PC-128

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số môi trường ảnh hưởng lên dàn pin mặt trời bằng phương pháp mô phỏng động học lưu chất CFD ( Computational Fluid Dynamics)

Phạm Phi Hùng

Viện VLKT

T2017-PC-129

 1.  

Vi cấu trúc và mối liên hệ cấu trúc-cơ tính trong vật liệu ôxít SiO2 vô định hình

Luyện Thị San

Viện VLKT

T2017-PC-130

 1.  

Nghiên cứu chế tạo, mô phỏng và khảo sát tính chất quang xúc tác của vật liệu perovskite Bi0.5Li0.5TiO3

Lê Thị Hải Thanh

Viện VLKT

T2017-PC-131

 1.  

Đo nhịp tim bằng cách sử dụng phương pháp quay camera

Bùi Việt Khoa

Viện VLKT

T2017-PC-132

 1.  

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tương tác 3d-3d của vật liệu  Bi0.5K0.5TiO3-BiFe1-xMxO3 dạng dung dịch rắn (M là kim loại chuyển tiếp Mn, Co, Ni, v.v)

 Nguyễn Hoàng Tuấn

Viện VLKT

T2017-PC-133

 1.  

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nanô của vật liệu WO3 (hạt nanô, thanh nanô và tấm nanô)

Nguyễn Công Tú

Viện VLKT

T2017-PC-134

 1.  

Nghiên cứu bản chất chuyển tiếp dị chất SnO2/CNTs bằng phương pháp phổ tổng trở

Quản Thị Minh Nguyệt

Viện VLKT

T2017-PC-135

 1.  

Nghiên quá trình mọc dây nano Fe2O3 trực tiếp trên đế Fe bằng phương pháp ôxy hóa nhiệt và khảo sát tính chất điện.

Nguyễn Thanh Nghị

Viện VLKT

T2017-PC-136

 1.  

Nghiên cứu chế tạo nano composite ppy/zno và khảo sát ảnh hưởng của nano composite ppy tio2/zno tới sự hấp thụ và sự ổn định của chất nhạy màu chiết từ quả thanh long ruột đỏ trồng ở việt nam 

Lưu Thị Lan Anh

Viện VLKT

T2017-PC-137

 1.  

Hiệu ứng tương quan trong vật liệu oxit ba thành phần

Nguyễn Thu Nhàn

Viện VLKT

T2017-PC-138

 1.  

 

 

 

T2017-PC-139

 1.  

Đảng lãnh đạo giáo dục phổ thông ở miền Bắc (1965-1975) – ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới

giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 

Phạm Nguyên Phương

Khoa LLCT

T2017-PC-140

 1.  

Chính sách an dân thời Lê Sơ và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng nhà nước  của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay

Hoàng Thu Hương

Khoa LLCT

T2017-PC-141

 1.  

Vận dụng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh trong kỷ luật học tập của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Quang Trường

Khoa LLCT

T2017-PC-142

 1.  

Những giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay

Đinh Thanh Xuân

Khoa LLCT

T2017-PC-143

 1.  

Mâu thuẫn trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp

Trần Việt Thắng

Khoa LLCT

T2017-PC-144

 1.  

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh thông qua giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Hà Thị Dáng Hương

Khoa LLCT

T2017-PC-145

 1.  

Nghiên cứu động lực làm việc của đội ngũ cán bộ hành chính tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Phạm Thị Kim Ngọc

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-146

 1.  

Đánh giá mức độ hài lòng của các nhóm khách hàng sử dụng điện tại địa bàn Hà Nội

 

Bành Thị Hồng Lan

 

 

 

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-147

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng các phương thức tự tài trợ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ

Ngô Thu Giang

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-148

 1.  

Nghiên cứu dấu hiệu chuyển giá của nội bộ tập đoàn trong nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại Việt Nam

Nguyễn Minh Đức

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-149

 1.  

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về quản lý và thực hiện thuế Thu nhập cá nhân với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Thị Mai Chi

 

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-150

 1.  

Nghiên cứu hợp đồng chuỗi cung ứng, xây dựng cơ chế để thúc đẩy hai bên cùng có lợi trong chuỗi- Nghiên cứu áp dụng hợp đồng vào chuỗi cung ứng ngành hàng công nghệ cao.  

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-151

 1.  

Nghiên cứu cớ sở pháp lý về đào tạo trực tuyến tại các trường đại học công lập Việt Nam- Áp dụng cho chương trình giáo dục đại học

Nguyễn Thị Yến

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-152

 1.  

Xây dựng mô hình đánh giá khả năng lựa chọn sử dụng xăng sinh học - ứng dụng nghiên cứu tại Hà Nội.

 

Phan Diệu Hương

Viện Kinh tế và Quản lý

T2017-PC-153

 1.  

Phân tích nhu cầu của người học, giáo viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng đối với Chương trình Cử nhân Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ nhằm đổi mới và cải tiến Chương trình

Phạm Hoài Anh

Viện Ngoại ngữ

T2017-PC-154

 1.  

Nghiên cứu ma trận quan hệ giữa học phần, chuẩn đầu ra và mục tiêu cải tiến của Chương trình Cử nhân Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ

Nguyễn Việt Khoa

Viện Ngoại ngữ

T2017-PC-155

 1.  

Đánh giá các phương thức kiểm tra đánh giá hiện đang sử dụng trong chương trình Cử nhân tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Mỹ Bình

Viện Ngoại ngữ

T2017-PC-156

 1.  

Xây dựng khung lý thuyết và bộ công cụ đánh giá Công tác giảng dạy các môn học bằng Tiếng Anh trong Chương trình Cử nhân TAKHKT, SOFL, HUST

Nguyễn Thị Kim Oanh

Viện Ngoại ngữ

T2017-PC-157

 1.  

Ảnh hưởng của động cơ và việc sử dụng các chiến lược học tập đến kết quả học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Bách Khoa- Hà Nội

Bùi Thị Thúy Hằng

Viện Sư phạm  kỹ thuật

T2017-PC-158

 1.  

Nghiên cứu mở mã ngành Công nghệ  và truyền thông giáo dục  ở Đại học Bách khoa HN đáp ứng  Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngô Tứ Thành

Viện Sư phạm  kỹ thuật

T2017-PC-159

 1.  

Đề xuất các giải pháp phát chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu thực tiễn cở sở đào tạo

Nguyễn Tiến Long

Viện Sư phạm  kỹ thuật

T2017-PC-160

 1.  

Thiết kế môi trường dạy - tự học theo tiếp cận công nghệ dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật.

Nguyễn Thị Hương Giang

Viện Sư phạm  kỹ thuật

T2017-PC-161

 1.  

Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện Botnet DGA theo thời gian thực

Trần Quang Đức

Trung tâm An toàn an ninh thông tin

T2017-PC-162

 1.  

Phát triển hệ thống phát hiện phần mềm mã độc cho các thiết bị cầm tay Android dựa trên lý thuyết Frequent Patterns

Trần Hải Anh

Trung tâm An toàn an ninh thông tin

T2017-PC-163

 1.  

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu huyết não bằng phương pháp đo trở kháng vùng đầu hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý mạch máu não

Lại Hữu Phương Trung

Trung tâm Điện tử Y sinh

T2017-PC-164

 1.  

Nghiên cứu chế tạo mô đun số hóa sóng mang, giải điều chế số và tiền xử lý tín hiệu ICG để nâng cao tính ổn định cho thiết bị đo cung lượng tim bằng phương pháp tim đồ trở kháng ngực

Đinh Thị Nhung

Trung tâm Điện tử Y sinh

T2017-PC-165

 1.  

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của đặc trưng cấu trúc tới tính chất của cao su thương phẩm Việt Nam

 Nghiêm Thị Thương

Trung tâm KHCN Cao su

T2017-PC-166

 1.  

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phát hiện can nhiễu lên tín hiệu định vị vệ tinh băng tần L1

Nguyễn Đình Thuận

Trung tâm Navis

T2017-PC-167

 1.  

Xây dựng cổng thông tin giám sát các thông số tầng điện ly sử dụng tín hiệu GNSS

Hoàng Văn Hiệp

Trung tâm Navis

T2017-PC-168

 1.  

Nghiên cứu chế tạo đá
nhân tạo thân thiện môi
 trường với nhựa nền
 dầu hạt cao su Việt Nam epoxy hóa

Nguyễn Thị Thủy

Trung tâm NCVL polyme

T2017-PC-169

 1.  

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí amonia (NH3) trên cơ sở màng mỏng đơn/đa lớp nano thiếc kết hợp biến tính với kim loại quý

Nguyễn Văn Duy

Viện ITIMS

T2017-PC-170

 1.  

Nghiên cứu chế tạo vật liệu In2O3 – Fe2O3 cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong cảm biến khí

Nguyễn Đức Hòa

Viện ITIMS

T2017-PC-171

 1.  

Chế tạo màng mỏng WO3 bằng phương pháp phún xạ hoạt hóa kết hợp công nghệ vi điện tử nhằm ứng dụng cho cảm biến khí

Nguyễn Văn Toán

Viện ITIMS

T2017-PC-172

 1.  

Tổng hợp vật liệu tổ hợp oxít sắt các bon bằng phương pháp hóa học định hướng ứng dụng trong pin sắt - khí

Bùi Thị Hằng

Viện ITIMS

T2017-PC-173

 1.  

Nghiên cứu chế tạo và nâng cao nhiệt độ chuyển pha siêu dẫn và mật độ dòng tới hạn của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Bi2223

Nguyễn Khắc Mẫn

Viện ITIMS

T2017-PC-174

 1.  

Nghiên cứu các tính chất từ và từ điện trở của các cấu trúc nano trên cơ sở vật liệu erovskite kép r2FeMoO6 và Sr2CrWO6

 

Viện ITIMS

T2017-PC-175

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây