Kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ tư - 04/07/2018 16:34
Kê khai khổi lượng NCKH

Thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 đối với các cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy của trường, đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) tại đơn vị như sau:

 1. Mốc tính thời gian: Chỉ tính với các công trình được thực hiện từ 1/7/2017¸30/6/2018.
 2. Nội dung kê khai khối lượng NCKH: Năm học 2017-2018 các cá nhân thực hiện kê khai theo các biểu mẫu 01-CN, 02-CN, trong đó:
 • Biểu mẫu 01-CN được kê khai theo 2 giai đoạn:
 • Giai đoạn 1: Tính từ 1/7/2017 ¸ 31/12/2017.
 • Giai đoạn 2: Tính từ 1/1/2018 ¸ 30/6/2018.
 • Biểu mẫu 02-CN kê khai như năm học trước.

2.1 Biểu mẫu 01-CN: Các bài báo khoa học:

Kê khai các công trình nghiên cứu khoa học đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước/quốc tế đã được xuất bản chính thức (bản in - đối với các tạp chí xuất bản ở hai dạng bản in và điện tử) (theo danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước từ năm 2015 đến năm 2017) hoặc đăng trong Proceedings các Hội nghị khoa học trong nước/quốc tế (có phản biện và được cấp chỉ số ISBN) và nộp kèm theo minh chứng bản copy khổ A4 cho Khoa/Viện gồm:

 • Bìa tạp chí/Proceedings.
 • Nội dung toàn văn.
 • Mục lục tạp chí/ Proceedings.
 • Trang in thời gian nộp lưu chiểu.

2.2 Biểu mẫu 02-CN: Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp - Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Đối với Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Chỉ thực hiện kê khai các đề tài do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc các Viện thuộc trường được phân cấp đứng tên cơ quan chủ trì thực hiện (Chỉ tính theo mốc thời gian đăng ký trong thuyết minh được duyệt).

Đối với Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích: Chỉ kê khai bằng mà chủ bằng độc quyền là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1. Thực hiện tổng hợp và tính khối lượng:

Năm học 2017-2018, các Khoa/Viện/Trung tâm tự thực hiện việc xác định khối lượng NCKH và tổng hợp (Mẫu 01-KV). Các định mức về khối lượng NCKH theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, thủ trưởng và Hội đồng xét duyệt danh mục bài báo của các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về việc xác định khối lượng này.

Đối với việc xác định các bài báo, Khoa/Viện/Trung tâm thành lập hội đồng để xác định trong đó thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch hội đồng (riêng Khoa và Trung tâm đề xuất danh sách Hội đồng để Trường ra quyết định thành lập).

 Các Khoa/Viện/Trung tâm thực hiện tính khối lượng nghiên cứu và lưu toàn bộ hồ sơ tại đơn vị. Ngoài ra gửi về phòng Khoa học - Công nghệ trước ngày 20/8/2018 bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Bảng tổng hợp tính khối lượng NCKH của toàn đơn vị (Mẫu 01-KV) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và File mềm.
 2. Thống kê danh mục bài báo ISI  (Mẫu 02A-KV) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, kèm minh chứng theo danh mục và File mềm (có đường link cho từng bài báo).
 3. Thống kê danh mục bài báo Scopus  (Mẫu 02B-KV) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, kèm minh chứng theo danh mục và File mềm (có đường link cho từng bài báo).
 4. Thống kê danh mục tất cả các bài báo khoa học được đăng tạp chí và hội nghị trong năm học 2017-2018 không bao gồm các bài báo ISI và Scopus (Mẫu 03-KV) và File mềm.
 5. File mềm Mẫu 01-CN và 02-CN của tất cả các cá nhân kê khai.
 6. Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt danh mục các bài báo được tính khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018.
 7. Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt.

Lưu ý:

 • Tất cả các biểu cần được kê khai và tổng hợp đầy đủ các mục yêu cầu.
 • Cá nhân có sổ lương tại đơn vị nào chỉ kê tại đơn vị đấy.

Minh chứng được sắp xếp theo thứ tự danh sách tổng hợp.

Tệp đính kèm: Bieu mau ke khai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây