Thông tư 07/2014 ngày 26  tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 07/2014 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

  •   13/11/2016 20:17:00
  •   Đã xem: 10429
Thông tư này qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là chương trình).
Quyết định số 59 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ GD&ĐT

Quyết định số 59 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ GD&ĐT

  •   13/11/2016 20:07:00
  •   Đã xem: 3859
Về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 2149/GD-ĐT ngày 27/7/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về việc thực hiện dự án sản xuất thử – thử nghiệm.
Quyết định số 10/2007 ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 10/2007 ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

  •   13/11/2016 16:01:00
  •   Đã xem: 1786
Về việc Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ”.
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

  •   13/11/2016 15:35:00
  •   Đã xem: 13012
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây