Thư viện Tạ Quang Bửu

Thư viện Tạ Quang Bửu

I. CHỨC NĂNG

Thư viện có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý, khai thác, phát triển nguồn lực thông tin và dịch vụ thông tin nhằm phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; thu nhận, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của Trường như: đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các dạng tài liệu khác thông qua tặng, biếu, trao đổi.

2. Biên mục các tài liệu đã bổ sung, xây dựng hệ thống tra cứu thông tin và tìm kiếm thông tin tự động hóa.

3. Tổ chức hệ thống phòng đọc, phòng mượn, môi trường học tập, cung cấp thông tin, tài liệu đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc trong toàn trường.

4. Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện hiện có.

5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin thư viện và tự động hóa vào công tác thư viện.

6. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho viên chức của Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

7. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác; thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, cũ nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

8. Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin thư viện; tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thư viện; liên kết, hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.9. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động Thư viện với Ban Giám hiệu và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

1. Ban Giám đốc

Giám đốc: ThS. Hà Thị Huệ (Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện)

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý các hoạt động chung của thư viện;
 • Quản lý công tác tổ chức và nhân sự thư viện;
 • Quản lý công tác tài chính và các vấn đề thanh quyết toán;
 • Công tác thi đua khen thưởng;
 • Quan hệ hợp tác thư viện trong nước và quốc tế;
 • Hoạch định chiến lược phát triển thư viện
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Phó giám đốc 1: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện.)

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách nghiệp vụ Thư viện
 • Quản lý các dịch vụ thông tin - thư viện;
 • Xây dựng và triển khai dự án;
 • Quản lý Hệ thống thông tin số Thư viện;
 • Quản lý Công tác đào tạo người dùng tin và hướng dẫn sinh viên thực tập;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

Phó giám đốc 2: ThS. Hoàng Ngọc Chi (Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện.)

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý Phát triển nguồn lực thông tin và thanh lọc tài liệu;
 • Quản lý Cơ sở vật chất, Thiết bị thư viện;
 • Quản lý về ngày công, Công tác văn phòng, văn thư lưu trữ;
 • Quản lý Công tác đoàn thể;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công.

2. Các phòng chuyên môn

- Trưởng phòng Xử lý thông tin: ThS. Hoàng Ngọc Chi (Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện)

Mảng công việc phụ trách:

 • Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ toàn bộ tài liệu Thư viện;
 • Nghiên cứu và ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư  viện;
 • Bộ phận kỹ thuật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

- Trưởng phòng Dịch vụ thông tin: ThS. Nguyễn Ngọc Sơn (Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện)

Mảng công việc phụ trách:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện;
 • Tổ chức, sắp xếp, kiểm kê, thanh lọc và bảo quản nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

- Trưởng phòng Thông tin – Thư mụcThS. Hồ Thị Lợi (Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin)

Mảng công việc phụ trách:

 • Tổ chức hướng dẫn, đào tạo người dùng tin sử dụng thư viện hiệu quả;
 • Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin qua phiếu điều tra;
 • Giải đáp thông tin theo yêu cầu;
 • Vận hành các hệ thống thông tin số của thư viện;
 • Quản lý trang thiết bị thư viện ;
 • Phục vụ các nguồn tài liệu điện tử;
 • Cập nhật và phát triển thư viện số
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.
 • Tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công

------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ: Thư viện Tạ Quang Bửu
- Văn phòng: Tầng 1 - 5, TV Tạ Quang Bửu
- Điện thoại: 024 38692243
- Email: tvtqb@hust.edu.vn 
- Website: https://library.hust.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/TQB.library 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây