Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Sứ mạng:

 

Hỗ trợ pháp lý, giám sát và thanh tra nhằm đảm bảo các hoạt động trong Trường tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế của Trường.

 

Mục tiêu:

  1. Giảm thiểu sai phạm pháp lý và rủi ro pháp lý trong hệ thống văn bản và các hoạt động của Trường;

  2. Nâng cao tính tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế của Trường trong hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường;

  3. Tăng cường minh bạch hóa, dân chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ:

  1. Kiểm soát pháp lý việc ban hành các văn bản pháp quy, quy chế, quy định của Trường;

  2. Giám sát và thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của Trường đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

  3. Tư vấn pháp lý và giám sát đối với các đơn vị trong Trường trong việc ký kết và thực hiện giao dịch với các đối tác;

  4. Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Trường;

  5. Thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của Trường;

  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây