Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán

Sứ mạng:

Kiểm soát hoạt động tài chính; tổ chức thực hiện công việc kế toán và mua sắm tập trung của trường đảm bảo hiệu quả, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

 

Mục tiêu:

 1. Đảm bảo các khoản thu - chi đúng quy định;

 2. Thông tin tài chính đầy đủ, chính xác, minh bạch;

 3. Giảm tỉ lệ thất thu và chậm thu;

 4. Gia tăng nguồn thu của hoạt động tài chính;

 5. Đảm bảo quy trình thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả;

 6. Mua sắm đúng quy cách, chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện.

 

Nhiệm vụ:

 1. Tư vấn chính sách; xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch tài chính và kế hoạch mua sắm của toàn Trường;

 2. Kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Luật kế toán và các văn bản pháp quy khác có liên quan;

 3. Thẩm định nội dung tài chính; giám sát về tài chính quá trình thực hiện các hợp đồng có sử dụng tư cách pháp nhân của Trường;

 4. Thực hiện công tác quản lý thu, chi và hạch toán kế toán của Trường đúng quy định;

 5. Thẩm định, kiểm tra, giám sát chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trường và của các đơn vị có thu trong Trường;

 6. Chủ trì việc tổ chức và tham gia quản lý thực hiện mua sắm; tổ chức thanh, quyết toán các hoạt động mua sắm;

 7. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước;

 8. Quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản;

 9. Thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định pháp luật;

 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây