Phòng Quản trị

Phòng Quản trị

I. CHỨC NĂNG

Phòng Quản trị là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý cơ sở hạ tầng của Trường. Phòng Quản trị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác:

 • Quản lý hạ tầng cơ sở của Trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ, phần nhà, đất của công chức - viên chức trên đất của trường chưa được giao cho cơ quan Nhà đất Thành phố quản lý…, công tác thu thuế nhà, đất và quản lý việc sử dụng nhà, đất để sản xuất, kinh doanh.
 • Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý.
 • Tổ chức mua sắm các trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của các đơn vị trong trường.

II. NHIỆM VỤ

 • Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh ... thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý.
 • Quản lý toàn bộ hệ thống nhà : nhà làm việc, xưởng trường, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, phòng khách ... trong khu đất  thuộc trường quản lý; quản lý toàn bộ hệ thống nhà ở, đất ở của trường đã phân cho cán bộ,  công chức - viên chức ở trên đất của trường khi chưa bàn giao sang Sở nhà đất Quận.
 • Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường sá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý.
 • Quản lý, tu sửa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thoát nước trong khuôn viên trường.
 • Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn trường,
 • Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sữa chữa cơ sở vật chất của trường phục vụ cho công tác Đào tạo và NCKH.
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sữa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.
 • Lập kế hoạch sữa chữa và mua sắm đồ gỗ, trang bị nội thất, đảm bảo tiện nghi phòng ốc phục vụ cho công tác và học tập của viên chức và sinh viên toàn trường.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng chữa cháy của trường.
 • Phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng & Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình thực hiện tốt công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường.
 • Tổ chức việc thu thuế đất, nhà ở và sản xuất, kinh doanh; phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài vụ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đúng kỳ hạn.
 • Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng) Quản trị là uỷ viên thường trực của các Hội đồng về các công trình xây dựng ; phòng chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy... của trường. Thừa lệnh Hiệu trưởng, ký và đóng dấu của trường các văn bản, giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ được giao theo sự uỷ nhiệm của Hiệu trưởng.

 

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Trưởng phòng:

 

Tạ Thành Liêm  

Phụ trách chung
Trực tiếp phụ trách:

Công tác tổ chức và nhân sự, thi đua, khen thưởng

Đất đai, nhà cửa

Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất

Điện thoại: 38692500     

Email: liemtt-tfa@mail.hut.edu.vn

Phó trưởng phòng:

 

 

Vũ Cao Đang

Công việc phụ trách:

Công tác trang bị nội thất.

Thuế nhà đất và sản xuất, kinh doanh.

Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất

Tư vấn và giúp Trưởng phòng các công việc được giao

 

 

 

Phó trưởng phòng:

 

 

Đặng Thế Chung 

Công việc phụ trách

Quản lý giảng đường

Công tác vệ sinh môi trường

Uỷ viên Ban PCBL, PCCC trường

Tư vấn giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường giao

Giúp Trưởng phòng một số công tác được phân công

Điện thoại: 38680840   

Email: chungdt-qt@mail.hut.edu.vn

Tổ trưởng (Cụm trưởng)

 

Các khu vực phục vụ

Đường xá  khu nhà C1,   C2…C10

Khu lớp học D4, D6, D8

Khu lớp học D3, D5, D3-5

Khu lớp học D7, D9

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây