Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

Sứ mạng:

Quản lý và hỗ trợ các đơn vị xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

 

Mục tiêu:

  1. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ phù hợp với chuẩn ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Trường;

  2. Đảm bảo các lĩnh vực hoạt động của Trường phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia; đạt chứng nhận kiểm định trường theo tiêu chuẩn của khu vực hoặc quốc tế;

  3. Nâng cao số lượng và mức độ đạt kiểm định của các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực, quốc tế.

Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng, hướng dẫn và giám sát triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ phù hợp với chuẩn ISO 9001-2015 và bộ tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chương trình;

  2. Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ kiểm định Trường theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, tổ chức phục vụ đánh giá ngoài;

  3. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo tự đánh giá, tổ chức đánh giá nội bộ và mời các đoàn đánh giá kiểm định các chương trình đào tạo;

  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây