Phòng Cơ sở vật chất

Phòng Cơ sở vật chất

 1. CHỨC NĂNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

Sứ mạng:

Quản lý và hỗ trợ vận hành cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất các hoạt động chung và hoạt động của các đơn vị trong Trường.

 

Mục tiêu:

 1. Duy trì chất lượng, nâng cao tính sẵn sàng khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng và trang thiết bị sử dụng chung cho các hoạt động của Trường;

 2. Nâng cao hiệu quả đầu tư mua sắm và khai thác sử dụng, giảm thiểu chi phí vận hành cơ sở hạ tầng và trang thiết bị trong toàn Trường;

 3. Đảm bảo sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật;

 4. Cải thiện môi trường cảnh quan khuôn viên; đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, con người và môi trường.

 

Nhiệm vụ:

 1. Tư vấn chính sách, xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy định, kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất toàn Trường;

 2. Quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống trang thiết bị, máy móc, đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi toàn Trường;

 3. Quản lý, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng điện, nước, điện thoại, công trình xây dựng, phòng học và các cơ sở vật chất dùng chung khác của Trường;

 4. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng các đề xuất đầu tư, mua sắm, cải tạo, sửa chữa, bảo trì phòng ốc, trang thiết bị;

 5. Quản lý thu hồi, thanh lý trang thiết bị trong phạm vi toàn Trường;

 6. Quản lý diện tích, khuôn viên, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Trường;

 7. Đảm bảo vận hành và hỗ trợ hoạt động dạy và học tại các khu giảng đường, phòng học dùng chung;

 8. Phát triển và quản lý các hợp đồng khai thác cơ sở vật chất để triển khai hoạt động dịch vụ;

 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

 

 1. Trưởng phòng: PGS.TS Trần Đức Huy

Địa chỉ: 301 nhà C1 - ĐT: 3623.0969 - Email: huy.tranduc@hust.edu.vn

 • Phụ trách chung, công tác thi đua, khen thưởng, công tác cán bộ, lập chủ trương các dự án đầu tư PTN, sửa chữa, cải tạo…

 • Quản lý đội phản ứng nhanh.

 1. Phó trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung

Địa chỉ: 301 nhà C1 - ĐT: 024.38681954 - Email: trung.nguyenhuu@hust.edu.vn

 • Xây dựng tiêu chuẩn PTN, bàn, ghế, tủ.

 • Xây dựng CSDL PTN, số hóa hồ sơ PTN.

 • Quản lý trang thiết bị tại các Viện, Phòng, ban. Trang thiết bị theo đề tài, dự án.

 • Dự án đầu tư PTN.

 • Thu hồi thanh lý trang thiết bị.

 • Xây dựng, quản lý bãi xe thông minh.

 1. Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Ngọc Văn

Địa chỉ: 301 nhà C1 - ĐT: 024.38681954 - Email: van.nguyenngoc@hust.edu.vn

 • Trang thiết bị giảng đường, ánh sáng: hội trường, hành lang, trang âm.

 • Điện, nước, điện thoại, điều hòa, internet, thông tin.

 • Chiếu sáng sân, vườn (kiểm tra định kỳ tháng).

 • Cửa xếp điện các cổng.

 • Hệ thống Camera, Led.

 • Phòng cháy chữa cháy.

 • Mua sắm trang thiết bị theo phân công của trưởng phòng.

 • Quản lý Tổ điện, nước.

 1. Phó trưởng phòng: KS. Công Ngọc Cường

Địa chỉ: 204 nhà C3 - ĐT: 024.38680840 - Email: cuong.congngoc@hust.edu.vn

 • Khuôn viên, sân vườn, tòa nhà…

 • Vệ sinh giảng đường, tòa nhà.

 • Cảnh quan, môi trường: kế hoạch quét rác nóc - mái, cắt tỉa cây định kỳ, chăm sóc cây (phân bón).

 • Quản lý đất đai.

 • Thường trực phòng chống lụt bão, thiên tai.

 • Hệ thống thoát nước.

 • Quản lý Tổ giao nhận thiết bị giảng đường.

 1. Phó trưởng phòng: ThS. Đinh Trọng Việt

Địa chỉ: 204 nhà C3 - ĐT: 024.38680840 - Email: viet.dinhtrong@hust.edu.vn

 • Giám sát khai thác, dịch vụ khai thác phòng học, hội trường, Nhà thi đấu, bể bơi...

 • Đánh giá hiệu suất sử dụng phòng học…

 • Hợp tác khai thác PTN các đơn vị.

 • Quản lý sử dụng phòng các đơn vị.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây