Phòng phát triển dự án đầu tư

Phòng phát triển dự án đầu tư

Sứ mạng:

Phát triển các dự án đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm mở rộng và hiện đại hóa Trường.

 

Mục tiêu:

1. Tăng số lượng dự án đầu tư và kinh phí đầu tư thu hút được từ bên ngoài;

2. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển Trường;

3. Bảo đảm quá trình mở rộng, hiện đại hóa Trường có quy hoạch đồng bộ.

 

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các văn bản quy hoạch khuôn viên và phát triển dự án đầu tư;

2. Xây dựng quy hoạch phát triển khuôn viên Trường theo định hướng phát triển chung của Nhà trường;

3. Xúc tiến, xây dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

4. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng thực hiện các dự án tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu;

5. Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện các dự án;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

                                                                         

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây