Ban Cơ sở vật chất

Ban Cơ sở vật chất

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu Giám đốc đại học trong quản lý và hỗ trợ vận hành, khai thác sửdụng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, cảnh quan, khuôn viên phục vụ tốt nhất các hoạt động chung và hoạt động của các đơn vị trong toàn Đại học; phối hợp phát triển và quản lý cơ sở vật chất cho thuê và liên doanh, liên kết.

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng, hướng dẫn vàgiám sát thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Đại học; xâydựngkếhoạch sửdụng cơ sởvật chất của toàn Đại học;
b) Quản lý cơ sở dữ liệu các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ, máy móc, đất đai, các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động của Đại học (trừ các cơ sở vật chất được phân cấp quản lý riêng cho các đơn vị theo quy định của Đại học);
c) Quản lý diện tích, khuôn viên; Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Đại học;
d) Xây dựng kế hoạch, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, chuyển đổi, thanh lý các cơ sở vật chất trong phạm vi được giao quản lý;
đ) Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các đơn vị trong việc đề xuất đầu tư, mua sắm, cải tạo, khai thác, sử dụng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, thanh lý,... cơ sở vật chất được giao các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng; Quản lý theo dõi thu hồi, thanh lý trang thiết bị trong phạm vi toàn Đại học.
e) Quản lý và tổ chức vận hành hạ tầng kỹ thuật điện, nước và công nghệ thông tin trong khuôn viên Đại học, đảm bảo hiệu quả, ổn định và an toàn;
g) Đảm bảo các hệ thống trang thiết bị dùng chung, các trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy và học tại các giảng đường, phòng học trong Đại học hoạt động hiệu quả, an toàn, tin cậy;
h) Chủ trì đề xuất, phát triển các hợp đồng khai thác cơ sở vật chất để triển khai hoạt động dịch vụ; Phối hợp giám sát việc thực hiện các hợp đồng khai thác cơ sở vật chất;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.
 

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng ban PGS.TS. Nguyễn Huy Phương
Địa chỉ: C1-301 - SĐT: 024 38681954 - Email: phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn
 • Quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ sở vật chất;
 • Phụ trách hoạt động công tác Đảng, phối hợp hoạt động công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Ban;
 • Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, xây dựng chi tiết chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động, đánh giá hoạt động của Ban;
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm các trang thiết bị để đảm bảo các hoạt động chung của Đại học: Trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu, trang thiết bị cho hệ thống điện, nước, điều hòa, thang máy, hạ tầng công nghệ thông tin; 
 • Chủ trì đề xuất, phát triển các hợp đồng khai thác cơ sở vật chất để triển khai hoạt động dịch vụ và phối hợp giám sát việc thực hiện các hợp đồng khai thác cơ sở vật chất;
 • Phụ trách, quản lý văn phòng ban Cơ sở vật chất;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

Phó trưởng ban PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung
Địa chỉ: C1-301 - SĐT: 024 38681954 - Email: trung.nguyenhuu@hust.edu.vn
 • Chủ trì việc xây dựng, hướng dẫn, giám sát thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài sản, cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất của toàn Đại học;
 • Chủ trì việc quản lý cơ sở dữ liệu các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ, máy móc, đất đai, các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động của Đại học;
 • Chủ trì việc quản lý diện tích, khuôn viên, cổng cửa; Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, an toàn lao động.
 • Tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, chuyển đổi, thanh lý các trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu trong Đại học trong phạm vi được phân cấp;
 • Đảm bảo các hệ thống trang thiết bị dùng chung, các trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy và học tại các giảng đường, phòng học trong Đại học hoạt động hiệu quả, an toàn, tin cậy;
 • Phụ trách, quản lý tổ giảng đường, sân vườn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và Trưởng ban.

Phó trưởng ban TS. Nguyễn Ngọc Văn
Địa chỉ: C1-301 - SĐT: 024 38681954 - Email: van.nguyenngoc@hust.edu.vn
 • Quản lý và tổ chức vận hành hạ tầng kỹ thuật điện, nước, điều hòa, thang máy và hạ tầng công nghệ thông tin, phòng chống cháy nổ trong khuôn viên Đại học, đảm bảo hiệu quả, ổn định và an toàn;
 • Tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, chuyển đổi, thanh lý các trang thiết bị điện, nước, điều hòa, thang máy và hạ tầng mạng thông tin trong Đại học trong phạm vi được phân cấp;
 • Phối với với các đơn vị trong đại học triển khai các dự án đầu tư về trang thiết bị, điện, nước, điều hòa, thang máy và hạ tầng mạng thông tin nhằm đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu hiệu quả, an toàn và tin cậy.
 • Phụ trách, quản lý tổ điện, nước và hạ tầng mạng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và Trưởng ban.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây