Tuyển sinh Tuyển sinh

 

Việc thi tuyển vào lớp tài năng sẽ được tổ chức sau khi các em đã đủ điều kiện đầu vào của Viện ĐTVT và sau khi làm thủ tục nhập học. 

Để biết thêm thông tin về chương trình, liên hệ:

 

Điều phối viên chương trình:

TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan

Email: loan.phamnguyenthanh@hust.edu.vn