Tuyển sinh Tuyển sinh

Mã xét tuyển: EE-E8

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

 

Với các bạn sinh viên muốn tìm hiểu thêm cơ hội chương trình mang lại khi đã là sinh viên của chương trình tiên tiến, xin liên hệ:

TS. Nguyễn Thanh Hường

Điều phối viên chương trình tiên tiến

Viện Điện

Email: huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

 

Download Chương trình đào tạo