Tuyển sinh Tuyển sinh

Mã xét tuyển: MS-E3

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

 

Với các bạn sinh viên muốn tìm hiểu thêm cơ hội chương trình mang lại khi đã là sinh viên của chương trình tiên tiến, xin liên hệ:

 

TS. Nguyễn Ngọc Minh

Phụ trách chương trình tiên tiến: Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

 

 

Download Đề cương Chương trình đào tạo