Thông tin tuyển sinh Thông tin tuyển sinh

Kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017
13 tháng 02, 2017
Viện Đào tạo sau đại học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 tại các file đính kèm (danh sách file được lập theo Viện chuyên ngành). Các thí sinh...
> Xem thêm
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cao học đợt 2 năm 2016
13 tháng 02, 2017
Viện Đào tạo sau đại học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 tại các file đính kèm (danh sách file được lập theo Viện chuyên ngành). Các thí sinh đã...
> Xem thêm

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN