Thông tin tuyển sinh Thông tin tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020
18 tháng 11, 2019
1. Hình thức và thời gian đào tạo - Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ. - Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ). 2. Chương trình đào tạo 2.1 Chương...
> Xem thêm
Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ (đợt 2) năm 2019
18 tháng 05, 2019
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây: 1. Hình thức và thời gian đào tạo - Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ. -...
> Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019
11 tháng 10, 2018
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây: 1. Hình thức và thời gian đào tạo - Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ. -...
> Xem thêm
Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế năm 2018
23 tháng 07, 2018
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh...
> Xem thêm
Lịch học các học phần bổ sung dự thi cao học đợt 1 năm 2017
14 tháng 02, 2017
Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện ĐT SĐH (phòng 315 nhà C1) và nộp học phí tại Phòng...
> Xem thêm
1 2 Next

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN