Thông tin tuyển sinh Thông tin tuyển sinh

Lịch học các học phần bổ sung dự thi cao học đợt 1 năm 2017
14 tháng 02, 2017
Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện ĐT SĐH (phòng 315 nhà C1) và nộp học phí tại Phòng...
> Xem thêm
Kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017
13 tháng 02, 2017
Viện Đào tạo sau đại học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 tại các file đính kèm (danh sách file được lập theo Viện chuyên ngành). Các thí sinh...
> Xem thêm
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cao học đợt 2 năm 2016
13 tháng 02, 2017
Viện Đào tạo sau đại học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 tại các file đính kèm (danh sách file được lập theo Viện chuyên ngành). Các thí sinh đã...
> Xem thêm
1

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN