Viện - Trung tâm nghiên cứu Viện - Trung tâm nghiên cứu

Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

Văn phòng: 508 - TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 36231151

Fax: 024 36231152


Trung tâm Dữ liệu & Tính toán

Văn phòng: 626 - TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 38683209

Fax: 024 36231152

Website: icse.hust.edu.vn


Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và dưới nước

Văn phòng: C8 - 210

Điện thoại: 024 36231283

Fax: 024 36231283


Trung tâm Điện tử Y sinh

Văn phòng: C9 - 307

Điện thoại: 024. 38682099

Website: bmec.hust.edu.vn


Văn phòng: B1- 804

Điện thoại: 024 3868 30 87

Fax: 024 3868 35 51

Website: mica.edu.vn


Viện Nghiên cứu và Ứng dụng các hợp chất thiên nhiên

Văn phòng: C10B - tầng 1, 2

Điện thoại: 024 38684376

Fax: 024 38691256


Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)

Văn phòng: Nhà F

Điện thoại: 024 3 623 04 35/ 32215 3091

Fax: 024 3 623 02 93

Website: aist.hust.edu.vn


Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS)

Văn phòng: C10B (Tòa nhà ITIMS)

Điện thoại: 024 38692518

Fax: 024 38692963


Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Văn phòng: C1B Tầng 2 

Điện thoại: 024 3868 3518