Tin tức

Quay lại

Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế

Trong ba ngày từ 25-27/8/2017, Trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức và hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017.

Năm 2017, Trường ĐHBK Hà Nội áp dụng tuyển sinh thạc sĩ theo hai hình thức. Thứ nhất, theo hình thức xét tuyển: dành cho thí sinh đăng ký học các chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Thí sinh được xét tuyển đáp ứng các điều kiện như tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, không quá 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ; ngành đào tạo trình độ đại học đúng với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thứ hai, theo hình thức thi tuyển: dành cho đối tượng thí sinh đăng ký học các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng hoặc thí sinh đăng ký học chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu nhưng không đảm bảo điều kiện, yêu cầu xét tuyển.

Trong đợt thi tuyển cao học đợt 2 năm 2017, Trường ĐHBK Hà Nội nhận được 840 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tham dự. Qua xét duyệt sơ loại hồ sơ, có 473 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cao học, trong đó có 50 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo định hướng nghiên cứu và 423 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển. 

Theo thống kê của Viện Đào tạo Sau đại học, trong số 423 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển, có 374 thí sinh tham gia thi môn Toán, có 370 thí sinh tham gia thi môn Cơ sở ngành và 342 thí sinh tham gia thi môn ngoại ngữ tiếng Anh.

Năm nay, các thí sinh đăng ký tuyển sinh thạc sĩ với 28 ngành đào tạo theo hai hình thức: xét tuyển hồ sơ (dành cho đối tượng đăng ký chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: thạc sĩ khoa học) và thi tuyển (dành cho những đối tượng thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc đăng ký chương trình đào tạo: thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế). 

Các thí sinh thi tuyển sinh 3 môn: Toán cao cấp, Cơ sở ngành (theo danh mục các môn thi theo từng chuyên ngành) và tiếng Anh. Trong kỳ thi cao học đợt này, có 2 thí sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thi.

Trường ĐHBK Hà Nội đã huy động 35 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Công tác tập huấn cho tất cả giám thị và Ban chỉ đạo điểm thi đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Vì vậy, sau ba ngày, kỳ thi cao học đợt 2 năm 2017 đã hoàn thành, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.


Vũ Thơm