Tin tức

Quay lại

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 19/01/2017, Đảng ủy Trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS Trần Văn Tớp – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường yêu cầu các lãnh đạo cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội, sau Hội nghị tiếp tục quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị PGS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt tới các đảng viên lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Theo đó, PGS Nguyễn Viết Thông đã nêu bật các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là do yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tình hình thực tế và yêu cầu của việc xây dựng và chỉnh đốn đảng cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đi sâu phân tích, đồng chí Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt để các đại biểu nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghe PGS Nguyễn Viết Thông phổ biến và hướng dẫn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã giúp toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc, để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cẩm Lệ


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T11
22
Hội nghị thường niên của Hiệp hội các trường ĐH AOTULE 2017