Tin tức

Quay lại

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Ghi chú  

1. Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau

a Đối với tổ hợp môn không có môn chính

ĐX = [Môn1+Môn2 + Môn3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

b Đối với tổ hợp môn có môn chính

ĐX = [ Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

2. Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.

3. Từ ngày 6/8/2018, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại: http://kqtsmb.hust.edu.vn/

4. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và thủ tục xác nhận nhập học tại: https://www.hust.edu.vn/  hoặc http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/