Thông báo

Quay lại

Kết quả khảo sát tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp

Thời điểm khảo sát: tháng 12 năm 2016 - tháng 1 năm 2017


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T07
15
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HUST và Công ty cổ phần AIDEM (Nhật Bản)