Thông báo

Quay lại

Thông báo nộp bài tham dự Hội nghị SEATUC 2017 tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh – Tháng 3/2017

Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo, trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội các Trường đại học Kỹ thuật Đông Nam Á (SEATUC) mà Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là thành viên, Hội nghị Khoa học SEATUC năm 2017 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.

 

Thời gian: 13,14/3/2017

 

Thông tin chi tiết về hội nghị mời tham khảo: 

 

Trân trọng kính mời các cán bộ Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội gửi bài tham dự Hội nghị SEATUC 2017.

 

Thông tin về Cán bộ phòng HTQT phụ trách chương trình:

Phạm Hương Trà

Email: tra.phamhuong@hust.edu.vn

Điện thoại: 04 3869 3796


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.