Thông báo

Quay lại

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền thuê khai thác Nhà sách và quyền thuê quản lý, khai thác Nhà Luyện tập thi đấu

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền thuê khai thác Nhà sách tại 75A Trần Đại Nghĩa và quyền thuê quản lý, khai thác Nhà Luyện tập thi đấu:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 87

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không

Kết quả chấm điểm cụ thể xem tại đây.

 

Phòng Cơ sở vật chất


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Bách khoa Ngày trở về 2022