Thông báo

Quay lại

Lịch học Kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các khóa cao học 2015(A,B) và 2016(A,B)

Viện Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 đợt 1 học tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Học viên Cao học các khóa và NCS đăng ký học tiếp, học thêm, học lại sẽ học theo các lớp được mở của kỳ 1_2016_2016. Học viên viết đơn  xin đăng ký học theo khóa kế tiếp (theo mẫu SĐH.QT6.BM1) và làm thủ tục (nộp đơn) tại viện ĐTSĐH từ ngày 07/11/2016-11/11/2016. Sau thời điểm trên viện ĐTSĐH không nhận đơn xin học lại.

Nội dung chi tiết lịch học xem tại đây


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.