Thông báo

Quay lại

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ Tp Hà Nội năm 2019

Theo công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 18/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019, Phòng Khoa học - Công nghệ đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, đề xuất năm 2019 với Thành phố Hà Nội.

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất và các biểu tổng hợp (Chi tiết tham khảo tại công văn đính kèm)

Thời hạn: Trước ngày 15/4/2018

Nơi nhận: Phòng Khoa học - Công nghệ (phòng 220/C1) và khcn@hust.edu.vn


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII