Thông báo

Quay lại

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 3

THÁNG 12/2020

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Ngạch

Đơn vị trúng tuyển

1

Hoàng Sỹ Tuấn

26/12/1978

Nam

Tiến sỹ

CBGV

Bộ môn Cơ điện tử, Viện Cơ khí

2

Trịnh Văn Chiến

05/04/1989

Nam

Tiến sỹ

CBGV

Bộ môn truyền thông và Mạng máy tính, Viện Công nghệ thông tin & Truyền thông

3

Nguyễn Linh Đan

15/03/1986

Nữ

Tiến sỹ

CBGV

Bộ môn Kinh tế công nghiệp, Viện Kinh tế và Quản lý

4

Trần Thị Thu Thủy

22/04/1988

Nữ

Tiến sỹ

CBGV

Bộ môn Vi sinh-Hóa sinh và

SHPT, Viện CN Sinh học-CN Thực phẩm

5

Đinh Hoàng Anh

13/11/1993

Nam

Thạc sỹ

CBHC

Phòng Hợp tác Đối ngoại

6

Nguyễn Lê Giang

12/7/1986

Nam

Thạc sỹ

CBHC

Phòng Tuyển sinh

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T05
19
Hội nghị SVNCKH tại Thư viện Tạ Quang Bửu