Thông báo

Quay lại

Các thông tin tham khảo về phân ngành dành cho sinh viên

1.    Thông báo phân ngành dành cho K60: xem tại đây
-> với K61 sẽ áp dụng phương thức tương tự.
2.    Thông báo về điểm chuẩn phân ngành của k60: xem tại đây
-> đây là số liệu tham khảo để các bạn sinh viên K61 có thể tự tính được mình sẽ có khả năng vào ngành nào.

Chú ý: 
các thông tin này chỉ mang tính tham khảo, với K61 một số ngành tuyển sinh có tách riêng ra so với K60 (ví dụ so với K60 thì Điện và Điện tử Viễn thông tách ra) do vậy cách phân ngành sẽ khác đi.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T08
15
Tuyển sinh ĐH: Tổ chức Bài kiểm tra tư duy 2020