Nhân vật & Sự kiện Nhân vật & Sự kiện

Các hoạt động đáng chú ý trong năm học

  • Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Bách Khoa tổ chức
  • Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do Trường Đại học Bách khoa tổ chức
  • Cuộc thi AI, Hackathon do Viettel, FPT,... tổ chức
  • Các buổi học và hội thảo với Giáo sư nước ngoài