Truy cập nội dung luôn

NGHIÊN CỨU

Với đội ngũ khoa học đông đảo về số lượng, mạnh về chất lượng và đa dạng về ngành nghề cùng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, ĐHBK Hà Nội đã và đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giới thiệu chung
>
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ Trường ĐHBK Hà Nội với đặc thù là một trưởng công nghệ, đào tạo đa ngành đa lĩnh với chất lượng và trình độ cao; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo,...

> Xem chi tiết

Định hướng nghiên cứu
>
Trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), Trường ĐHBK Hà Nội luôn tích cực đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vượt qua khó khăn, phát huy mọi nội lực sẵn để tạo cơ hội và...

> Xem chi tiết

Tạp chí khoa học công nghệ
>
Tiền thân của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các trường Đại học kỹ thuật là đặc san về Khoa học và Công nghệ. Ngày 10/6/1995 , tại trường ĐHBK Hà...

> Xem chi tiết

Phòng thí nghiệm lọc hóa dầu và vật liệu xúc tác hấp phụ
>
PTN CN Lọc Hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp phụ được tổ chức thành 4 phòng thí nghiệm: Phòng Phân tích đánh giá chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu khí Phòng Nghiên cứu đặc trưng vật...

> Xem chi tiết

Phòng thí nghiệm nghiên cứu và triển khai công nghệ môi trường
>
Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường (PTN R&D) được hình thành từ tiền thân là phòng thí nghiệm thành lập theo quyết định số 636/QĐ-TC ngày 22 tháng 11 năm 1999 do...

> Xem chi tiết