Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Mảng Công tác sinh viên

  • Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
  • ĐT: 024 3869 3108
  • Email: ctsv@hust.edu.vn

Mảng Tư vấn Việc làm, hợp tác doanh nghiệp

2. VĂN PHÒNG CỰU SINH VIÊN 

  • Phòng 215 – 216, Nhà C2, Trường ĐHBK Hà Nội
  • ĐT: 024 3869 0071
  • Email: vpcsv@hust.edu.vn
  • Cựu sinh viên: http://alumni.hust.edu.vn/
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.