Lịch công tác

Lịch công tác 48

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 48 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 10h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan. Mời đại diện các viện: Điện, CK cùng dự.

THỨ 3
THỨ 4

+ 10h00 tại C1-222: BGH (PGS. T.V. Tớp) chủ trì Lễ ký kết văn bản hợp tác với công ty JINED (Nhật Bản) và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN và Viện VLKT chuẩn bị. 

THỨ 5
THỨ 6

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thanh Lưu, Đề tài: Nghiên cứu và tối ưu hóa thành phần thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ trung bình Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 10h00 tại Hội thảo C2: BGH (PGS.TV Tớp) chủ trì Lễ bế mạc khoá trao đổi sinh viên quốc tế hè International Summer University 2019. Mời đại diện phòng ĐT, Viện KTQL cùng dự. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Các đơn vị lưu ý, từ ngày 01/07/2019, Luật Giáo dục đại học 2018 có hiệu lực, vì vậy các văn bản khác trái với Luật này không áp dụng nữa. Trong các quyết định cần đưa vào phần căn cứ như sau:

  • Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 42/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018; 
  • Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Căn cứ …

Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần

Quay lại

Lịch tuần 08

Lịch tuần 08

Hình nhỏ Được tải lên bởi Phòng Hành chính tổng hợp, 16:34 14/10/2018
Trung bình (0 Bình chọn)
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 9 Các tháng qua 144k