Hội nghị kết nối 200 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam trong lĩnh vực điện tử - viễn thông
05 tháng 08, 2016
Các chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực điện tử - viễn thông (ĐTVT) quốc tế và Việt Nam đã chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu, giới thiệu về các xu hướng công nghệ ĐTVT mới trên thế...
> Xem thêm
Hội thảo "Ngày Công nghệ - Xu thế Internet vạn vật"
12 tháng 05, 2016
Diễn ra trong hai ngày 12-13/5/2016, Hội thảo “Future Electronics Technology day – Internet of Things” đã trở thành diễn đàn đối thoại và tìm kiếm cơ hội hợp tác về các giải pháp, công nghệ...
> Xem thêm
Hội thảo RISE’2016 – Tăng cường hợp tác, đổi mới công nghệ thông tin cho phát triển bền vững kinh tế và xã hội trong ASEAN
09 tháng 05, 2016
Kết hợp với sự kiện Ngày hội Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (ASEAN-EU STI Days), Hội thảo “Nghiên cứu và đổi mới về Công nghệ thông tin cho phát triển bền vững kinh tế và xã hội trong ASEAN” đã...
> Xem thêm
Hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nông nghiệp
18 tháng 12, 2015
“Nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, tích cực tham gia vào quá trình tự do hóa thương mại khu vực và thế giới thì việc các doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo...
> Xem thêm
Ngày khoa học Đức 2015 tại Việt Nam
03 tháng 12, 2015
Ngày 02/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) và Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức Hội thảo “Ngày Khoa học Đức” tại Trung...
> Xem thêm