Quay lại

Chính sách học bổng và Hỗ trợ học tập

Với trách nhiệm cao nhất đối với xã hội và người học, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018, Trường ĐHBK Hà Nội triển khai các chính sách học bổng mới nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Trường cũng như khuyến khích những sinh viên tài năng phát triển năng lực cá nhân. Hiện tại, Trường đang xây dựng 04 loại hình học bổng bao gồm:

  1. Học bổng tài năng: Là phần thưởng dành cho sinh viên đại học có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và có kết quả rèn luyện tốt trị giá 150% học phí.
  2. Học bổng hỗ trợ học tập: Là học bổng dành cho sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả rèn luyện tốt. Học bổng hỗ trợ học tập có hai loại: Học bổng toàn phần và học bổng bán phần, trong đó học bổng bán phần bằng 50% học bổng toàn phần.
  3. Học bổng nghiên cứu: Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có những công bố khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế (thuộc danh mục ISI hoặc Scopus). Học bổng nghiên cứu có hai loại: Học bổng toàn phần và học bổng bán phần trị giá 100% và 50% học phí.
  4. Học bổng tài trợ: Là học bổng do các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác với Trường trao tặng.

Đặc biệt, năm học 2018 – 2019, đối với khóa sinh viên K64, Trường ĐHBK Hà Nội giành khoản kinh phí lên đến 45 tỷ đồng cấp cho sinh viên tài năng và hỗ trợ, động viên sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong suốt thời gian học tập tại Trường. Theo đó, học sinh năm cuối THPT thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn có nguyện vọng học tập tại ĐHBK Hà Nội có thể nộp hồ sơ online hoặc qua đường bưu điện để có cơ hội nhận học bổng ngay sau khi nhập học.

Theo đó, việc nộp, xét hồ sơ và thông báo thí sinh đạt điều kiện cấp học bổng sẽ hoàn tất ngay trong tháng 5 – trước kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH. Với chính sách này, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo) hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp học bổng trước ngày 31-3.