Sinh viên

Quay lại

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017

Những sinh viên chưa hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Học kỳ 20161) sẽ bị xử lý như sau:
1-     Bị khóa tài khoản đăng ký học tập của Sinh viên;
2-     Bị Cảnh cáo kỷ luật mức 1 và trừ điểm rèn luyện.
Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017 tại Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên (Phòng 103-104 nhà C1).
Kết thúc thời gian thu học phí bổ sung, những sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị xử lý CẢNH CÁO KỶ LUẬT MỨC 2 VÀ ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP.
Xem danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí: tại đây
 
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN